Agħraf il-Fidi Tiegħek

X’jagħmel Żwieġ b’saħħtu?

Is-Sagrament taż-Żwieġ

Waqt li d-dnub jagħmel ħsara liż-Żwieġ, il-maħfra ġġedded liż-Żwieġ u t-talb jagħmel liż-Żwieġ aktar b'saħħtu.

READ MORE

Kemm hu importanti l-isqof?

Is-Sagrament tal-Ordni Sagri

L-isqof jirrappreżenta lill-Knisja u hu l-punt tal-għaqda fil-Knisja tal-post. X’taf aktar?

READ MORE

Għaliex is-Sagrament tal-Griżma tal-Morda?

Is-Sagrament tal-Griżma tal-Morda

Ġesù ried jurina l-imħabba t’Alla għalina, l-aktar meta aħna morda. X’taf aktar?

READ MORE

X’jippreparana għal qrara tajba?

Is-Sagrament tal-Qrar

Il-penitenza hi dispjaċir u tpattija għad-dnubiet li għamilt. X’taf aktar?

READ MORE

X’inhi l-Ewkaristija? U x’jiġri lill-Knisja?

Is-Sagrament tal-Ewkaristija

Is-Sagrament li fih Ġesù jagħti lilu nnifsu għalina. X’taf aktar?

READ MORE

X’inhi l-Griżma tal-Isqof?

Is-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof

Is-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof ikompli dak li beda fil-Magħmudija. Veru jew falz?

READ MORE

X’inhi l-Magħmudija?

Is-Sagrament tal-Magħmudija

Il-Magħmudija hi l-aktar sagrament bażiku li minnha jiddependu s-sagramenti l-oħra kollha. X’taf aktar?

READ MORE

X’inhuma s-Sagramenti? U kemm hemm?

Is-Sagramenti tal-Knisja Kattolika

Is-sagramenti kollha huma laqgħa ma’ Ġesù. X’taf aktar?

READ MORE