DIN IL-ĠIMGĦA

Ġnien il-Paċi

Itlob id-Dar

Spazju ta’ talb fid-dar u Talba għall-paċi u trankwillità

Għalaq ftit għajnejk u ħa itlob ftit għall-paċi fid-dinja jew fil-familji tagħna u fi sħabna.

Read More »