DIN IL-ĠIMGĦA

Yom Kippur

Itlob id-Dar

Spazju ta’ talb fid-dar u Talba għall-azzjonijiet tajba

Aħseb fuq xi azzjonijiet ħżiena li għamilt fis-sena li għaddiet u itlob ‘l Alla jgħinek biex ma terġax tagħmilhom.

Read More »

Santa Fawstina

Eroj

5 ta' Ottubru

Ġesù deher lil Santa Fawstina bħala l-Ħniena Divina, u penġiet dak li rat: minn Ġesù ħarġu raġġi blu u ħomor.

Read More »