San Ġwann Kriżostmu

13 ta' Settembru

San Ġwann Kriżostmu twieled fis-sena 347, fil-belt ta’ Antiokja li illum tagħmel parti mit-Turkija.

Missieru kien jismu Secundus u kien uffiċjal għoli fl-Armata Sirjana.  Ftit wara it-twelid ta’ Ġwanni, missieru miet u ommu, Anthusa li kienet Griega iddedikat ħajjitha biex teduka li ż-żewġ uliedha  Ġwanni u lil oħtu.

Ġwanni ta’ 18-il sena, ikkonverta għall Fidi Nisranija, wara li tgħammed, beda jistudja l-Bibbja fil-fond.  Wara tlett snin ingħaqad mal-patrijiet u aktar tard mar jgħix ġo għar fil-muntanji bħala eremita.  Il-ħajja ta’ eremita kellha effett negattiv fuq saħħtu, għalhekk mar lura jgħix mal-patrijiet.  Ġwanni beda jsir magħruf għall-għerf tiegħu, kif ukoll għall-mod espressiv li bih kien jitkellem.

Fl-eta ta’ 39 sena, ġie ordnat Saċerdot.  Huwa kompla jitkellem għad-drittijiet ta’ dawk li kienu qegħdin jesperjenzaw inġustizzja, kif ukoll kien jagħmilha bħala medjatur. Fil-fatt huwa interveni meta l-poplu qam kontra l-Emperatur minħabba it-taxxi għoljin li kien għamel biex isaħaħ l-armata tiegħu.

Fl-eta ta’ 51 sena, Ġwanni inħatar Isqof ta’ Konstantinopli.  Bħala Isqof għex ħajja sempliċi, kien iqassam affarijiet mir-residenza tal-Isqof biex jinbnew sptarijiet u għal karita.  Ġwanni tkellem kontra s-sinjuri minħabba ir-rgħiba tagħhom u għax ma kienux jaqsmu ġidhom mal-foqra, kif ukoll appella lis-setgħanin biex jitwaqqaf il-vjolenza.  Beda biex jirriforma il-ħajja laxka tas-saċerdoti u Isqfijiet.

Il-ħidma tiegħu bdiet idejjaq lill-awtoritajiet fosthom lill-Imperatriċi Eudoxia, huwa ġie eżiljat ġewwa Cucucus fl-Armenja u wara intbagħat iktar il-bogħod. Huwa miet fit-triqtu lejn l-aħħar post ta’ l-eżilju tiegħu fis-sena 407, qrib il-Baħar l-Iswed.  

San Ġwann Kriżostmu ġie iddikjarat Duttur tal-Knisja minħabba il-kitbiet u l-prietki tiegħu, li jispikkaw bħala gwida għal fidili fl-Istorja tal-Knisja.  San Gwann ingħata it-titlu ‘Kriżostmu’ li jfisser ‘fomm tad-deheb’, minħabba l-qawwa tal-priedtki tiegħu.

Bħala ġenituri, huwa id-dover tagħna li ngħallmu it-tfal jitkellmu b’mod onest u li jgħidu l-verita.  Meta issib li xi ħadd mit-tfal mhux qiegħed jew qiegħda tgħid il-verita għandna insibu ir-raġuni li ma qalux il-verita.

Tistgħu taraw flimkien ‘The Boy Who Cried Wolf’ li turi il-konsegwenzi meta ma tgħidx il-verita.

Tinsiex ukoll biex tfaħħar it-tfal meta ikunu onesti u jgħidu l-verita.

San Ġwann Kriżostmu kien bniedem kuraġġuż, kien jipprova jgħin u jaqbeż għal min kien qiegħed ibati, anki meta sofra l-konsegwenzi hu stess.

  • Għallem it-tfal biex jitkellmu meta jaraw jew jesperjenzaw xi inġustizzja fil-klassi, gruppi jew f’xi attivitajiet oħra.
  • Iddiskutu mat-tfal kif jistgħu ikun assertivi u mhux aggressivi, meta jesprimu lillhom infushom.

Ħin għat-Talb mal-Familja

Itlob flimkien mat-tfal għal persuni li qegħdin ibatu xi inġustizzja, kif ukoll itolbu għal għajnuna biex jiffaċċjaw sitwazzjonijiet li jistgħu jesperjenzaw l-iskola jew ġo xi gruppi fejn ikun hemm bżonn li jitkellmu u jaqbżu għal ħaddieħor. 

Mill-Bibbja aqraw l-istorja ta’ Mose, raġel li kellu bżonn ħafna kuraġġ biex jitkellem quddiem il- faragħun għall-Poplu ta’ Iżrael.  

Kif tuża dan l-ispazju

Alla jkellimna b'ħafna modi, inkluż permezz tal-qaddisin tal-Knisja. Hawnhekk tista' ssib tagħrif u attivitajiet li jistgħu jgħallmuk dwar x'inhi l-qdusija u li jħeġġuk tgħix ħajja dejjem aktar qaddisa.