Liturġija tal-Ħadd

Ejja, Spirtu s-Santu

Pentekoste

Il-festa ta’ Pentekoste ġġib fi tmiemu żmien il-Għid, u niċċelebraw ukoll il-bidu tal-Knisja.

READ MORE

L-Aħbar it-Tajba

Solennità tat-Tlugħ fiS-sema tal-Mulej

Ġesù tela’ s-sema u jibgħat lid-dixxipli biex ixandru l-Aħbar it-Tajba lid-dinja kollha.

READ MORE

Li tħobbu lil xulxin

Is-6 Ħadd tal-Għid

Fil-qari tal-lum Ġesù jridna nħobbu, kif hu jħobb lilna. Iridna naqsmu din l-imħabba mal-oħrajn.

READ MORE

Jiena d-dielja vera

Il-5 Ħadd tal-Għid

llum ser nisimgħu lil Ġesù jiddeskrivi lilu nnifsu bħala d-dielja vera.

READ MORE

Ir-ragħaj it-tajjeb

Ir-4 Ħadd tal-Għid

Illum ser nisimgħu kif Ġesù huwa r-Ragħaj il-vera. Hu jaf lil kull wieħed u waħda minna b’mod personali.

READ MORE

Il-paċi magħkom

It-3 Ħadd tal-Għid

Hekk kif Ġesù jiltaqa' ma' tnejn huma u sejrin Għemmaws, marru jiġru Ġerusalemm biex jgħidu lill-appostli.

READ MORE

Jien nafda fiK!

It-2 Ħadd tal-Għid

Illum niċċelebraw il-Ħniena Divin, u fil-qari Ġesù jiltaqa' mad-dixxipli tiegħu, wara li qam mill-mewt.

READ MORE

Hu qam tassew!

L-Għid il-Kbir

Illum niċċelebraw il-qawmien ta' Ġesù mill-mewt. Din hi l-akbar festa tal-Knisja.

READ MORE

Hosanna!

Ħadd il-Palm

Illum niċċelebraw Ħadd il-Palm u l-Passjoni tal-Mulej, u l-bidu tal-Ġimgħa Mqaddsa.

READ MORE

Waslet is-siegħa

Il-Ħames Ħadd tar-Randan

Ġesù jitkellem dwar il-mewt u l-qawmien tiegħu, u dwar l-imħabba tiegħu li qisha żerriegħa ġo qalbna.

READ MORE