Liturġija tal-Ħadd

Is-sliem tiegħu

Is-Sitt Ħadd tal-Għid

Fil-qari tal-lum ifakkarna li permezz tal-Ispirtu s-Santu, Ġesù jibqa’ dejjem magħna.

READ MORE

Imħabba waħda

Il-Ħames Ħadd tal-Għid

Fil-qari tal-lum Ġesù jgħidilna biex inħobbu lill-oħrajn u biex nimxu fuq l-eżempju tiegħu.

READ MORE

Ragħaj wieħed

Ir-Raba’ Ħadd tal-Għid

Fil-qari tar-raba’ Ħadd tal-Għid ser naraw lil Ġesù bħala r-Ragħaj it-tajjeb.

READ MORE

Taf li nħobbok!

It-Tielet Ħadd tal-Għid

L-Evanġelju tat-Tielet Ħadd tal-Għid jiftaħ bili nisimgħu fuq in-nuqqas ta' tama.

READ MORE

Jien nemmen!

L-Ħadd tal-Ħniena Divina

It-Tieni Ħadd tal-Għid jenfasizza l-importanza tad-dehriet lid-dixxipli minn Kristu Rxoxt.

READ MORE

Qam tassew!

L-Għid il-Kbir

Il-Mulej qam tassew, hallelujah!

READ MORE

WarajH

Ħadd il-Palm

Illum Ħadd il-Palm, jew il-Ħadd tal-Passjoni tal-Mulej, din hija l-ewwel ġurnata tal-Ġimgħa Mqaddsa.

READ MORE

Ħadd

Il-Ħames Ħadd tar-Randan

Illum Ġesù ser iserrħilna moħħna li hemm il-maħfra tistenniena.

READ MORE

Idejn miftuħa

Ir-Raba' Ħadd tar-Randan

Illum ninsabu fir-Raba' Ħadd tar-Randan u ser nisimgħu dwar l-imħabba u l-ħniena ta’ Alla.

READ MORE

Għażla

It-Tielet Ħadd tar-Randan

Illum ninsabu fit-tielet Ħadd tar-Randan u l-Evanġelju jkellimna dwar il-ħniena ta’ Alla.

READ MORE