Liturġija tal-Ħadd

Ma rridx!

Is-26 Ħadd ta’ Matul is-Sena

Il-parabbola hija dwar missier li kellu żewġt itfal u kellu bżonnhom biex imorru jgħinuh fl-għalqa tad-dwieli.

READ MORE

Qalbi tajba!

Il-25 Ħadd ta’ Matul is-Sena

Il-parabbola tal-lum hija dwar raġel li kellu għalqa u kellu bżonn xi nies biex jaħdmu f’din l-għalqa.

READ MORE

Sebgħa u sebgħin darba!

L-24 Ħadd ta’ Matul is-Sena

Illum Ġesù jurina li Alla dejjem lest jaħfrilna meta aħna jiddispjaċina min-nuqqasijiet tagħna.

READ MORE

L-għassies ta’ ħija

It-23 Ħadd ta’ Matul is-Sena

Illum Ġesù jurina li jekk inħobbu lill-ħbieb tagħna, għandna niftħulhom għajnejhom u ngħinuhom.

READ MORE

Il-ħajja tad-dixxiplu

It-22 Ħadd ta’ Matul is-Sena

Fl-Evanġelju tal-lum Ġesù jitkellem mal-appostli dwar meta hu se jkollu jbati u jmut, iżda Pietru ma jifhimx lil Ġesù.

READ MORE

Inti Pietru!

Il-21 Ħadd ta’ Matul is-Sena

Fl-Evanġelju tal-lum Ġesù jistaqsi mistoqsija importanti ħafna lill-ħbieb tiegħu, u lilna jistaqsihielna wkoll.

READ MORE

Mara, il-fidi tiegħek kbira

L-20 Ħadd ta’ Matul is-Sena

Fl-Evanġelju tal-lum se nisimgħu dwar mara tistaqsi lil Ġesù u li intom se tifhmuha żgur!

READ MORE

Ordnali, niġi ħdejk fuq l-ilma

Id-19-il Ħadd ta’ Matul is-Sena

Fl-Evanġelju tal-lum minbarra li se nisimgħu dwar miraklu ieħor, Ġesù se jkellimna dwar il-fidi fih.

READ MORE

Identità divina

Trasfigurazzjoni ta’ Ġesù

Fl-evanġelju ta' din il-ġimgħa, Ġesù juri l-identità divina tiegħu lid-dixxipli.

READ MORE

Teżor moħbi li jinstab

Is-17-il Ħadd ta’ Matul is-Sena

Fl-Evanġelju tal-lum Ġesù jqabbel lis-Salta tas-Smewwiet ma’ teżor prezzjuż moħbi.

READ MORE