Liturġija tal-Ħadd

Ħudu l-Ispirtu s-Santu

Pentekoste

Ilum hija l-festa ta’ Pentekoste, meta l-Ispirtu s-Santu niżel fuq l-appostli u tahom qawwa kbir.

READ MORE

Dejjem magħna

Is-Seba' Ħadd tal-Għid

Ġesù tana sejħa importanti: li mmorru "fid-dinja kollha" u nxerrdu l-Evanġelju lill-oħrajn.

READ MORE

Difensur tagħna

Is-Sitt Ħadd tal-Għid

Fl-Evanġelju nitgħallmu li jekk ngħidu li nħobbu lil Ġesù, irridu nobdu l-kmandamenti.

READ MORE

Insibu triqitna

Il-Ħames Ħadd tal-Għid

Ġesù jgħidilna li hu t-triq, il-verità u l-ħajja.

READ MORE

Ir-ragħaj it-tajjeb u n-nagħaġ tiegħu

Ir-Raba' Ħadd tal-Għid

Ġesù jsejħilna biex nimxu fuq l-eżempju tiegħu u nħobbu anke meta nkunu qed niġu trattati ħażin.

READ MORE

Fi triqtom!

It-Tielet Ħadd tal-Għid

Żewġ dixxipli ta’ Ġesù fi triqtom lejn Għemmaws, jiltaqgħu ma' Ġesù iżda ma għarfuhx.

READ MORE

Jien nemmen!

It-Tieni Ħadd tal-Għid

It-Tieni Ħadd tal-Għid jenfasizza l-importanza tad-dehriet lid-dixxipli minn Kristu Rxoxt.

READ MORE

Qam mill-mewt!

Ħadd il-Għid

Ġesù qam tassew mill-mewt!

READ MORE

Hosanna

Ħadd il-Palm

Illum niċċelebraw Ħadd il-Palm u nagħtu bidu għall-ġimgħa speċjali, insejħulha l-Ġimgħa Mqaddsa.

READ MORE

Il-qawmien u l-ħajja

Il-Ħames Ħadd tar-Randan Matul is-Sena A

Fl-Evanġelju tal-lum, Ġesù jagħmel miraklu, biex juri l-qawwa tiegħu.

READ MORE