Liturġija tal-Ħadd

Fidi kbira

27 Ħadd ta' Matul is-Sena Ċ

Illum Ġesù ser jgħallimna dwar il-fidi u li dak li nagħmlu, għandna nagħmluh biex nogħġbu lil Alla.

READ MORE

Il-veru sinjur

26 Ħadd ta' Matul is-Sena Ċ

Illum Ġesù jispjegalna xi jfisser għalina li nħobbu lil xulxin u jispjega wkoll x’jaħseb Alla dwar dawk li ma jħobbux.

READ MORE

L-onestà

25 Ħadd ta' Matul is-Sena Ċ

Illum Ġesù jgħallimna dwar l-onestà; kemm hu importanti li ngħidu l-verità.

READ MORE

Aħfer u ħobb

24 Ħadd ta' Matul is-Sena Ċ

Illum Ġesù jirrakonta tliet parabboli, dwar telfa, sejba u ċelebrazzjoni! Ejjew nisimgħu dawn il-ġrajjiet.

READ MORE

Inkunu dixxipli

23 Ħadd ta' Matul is-Sena Ċ

Fl-Evanġelju ta’ din il-Ġimgħa, Ġesù jispjegalna xi tfisser li aħna nkunu dixxipli veri t’Alla.

READ MORE

Inħarsu madwarna

22 Ħadd ta' Matul is-Sena Ċ

Fl-Evanġelju tal-lum, Ġesù juża parabbola oħra biex jgħallem dwar l-umiltà u l-bżonn li nieħdu ħsieb l-oħrajn.

READ MORE

L-umiltà

21-il Ħadd ta' Matul is-Sena Ċ

Nisimgħu lill-appostli jistaqsu lil Ġesu dwar xi tfisser li wieħed isalva u jingħaqad m’Alla għal dejjem.

READ MORE

Il-Ħeġġa

20-il Ħadd ta' Matul is-Sena Ċ

Nisimgħu fuq in-nar tal-Ispirtu s-Santu li għandu jaqbad ġewwa qalbna.

READ MORE

Aħna lesti?

19-il Ħadd ta' Matul is-Sena Ċ

Nisimgħu parabbola li tgħallimna li l-ħin kollu, huwa tajjeb li aħna nkunu dixxipli ta’ Ġesù.

READ MORE

Il-ġid

It-18-il Ħadd ta' Matul is-Sena Ċ

Fl-Evanġelju nisimgħu il-Parabbola tal-Għani l-Iblah. Tgħallimna l-importanza li jkollna lil Ġesù f’ħajjitna.

READ MORE