Itlob id-Dar

Iskot u isma’

Spazju ta’ talb fid-dar u Talba biex nisimgħu lil Ġesù

Ħu nifs twil, ieqaf u iskot għall-mument sabiex tingħaqad ma' Ġesù u tisma lilek innifsek.

READ MORE

Rajtek Anġlu!

Spazju ta’ talb fid-dar u Talba lill-anġlu kustodju

Agħlaq għajnejk u itlob lil Alla jgħinnek taqdi bil-ferħ lil min għandu bżonn l-għajnuna tiegħek.

READ MORE

Ittra ta’ Imħabba

Spazju ta’ talb fid-dar u Talba għall-għeżież tagħna

Aħseb ftit ser twieġeb int għal din l-imħabba hekk kbira li Alla għandu għalik.

READ MORE

Dar tal-kartun

Spazju ta’ talb fid-dar u Talba għall-faqar

Ieqaf għal ftit u aħseb f'dawk nies li jgħixu fil-faqar u li m’għandhomx dar fejn jistkennu.

READ MORE

Ġesù Rebbieħ

Spazju ta’ talb fid-dar u Talba għall-maħfra

Naħsbu fi dnub wieħed li nispiċċaw nagħmlu meta li l-ispirtu tal-ħażen jikontrolla l-ħsibijiet tagħna.

READ MORE

Sajjieda tal-bnedmin

Spazju ta’ talb fid-dar u Talba għall-vokazzjonijiet

Ħu ftit ħin biex tirrifletti dwar l-istedina m'għand Ġesù biex tmur warajh u tkun qrib tiegħu.

READ MORE

Dielja waħda

Spazju ta’ talb fid-dar u Talba għad-dinja

Immaġina lilek u lill-Insara l-oħra bħal fergħat magħqudin ma’ Ġesù Kristu, id-dielja li tatina l-ħajja.

READ MORE

L-Għaxqa Tiegħu

Spazju ta’ talb fid-dar u Talba lill-Ispirtu S-Santu

Nagħlqu għajnejna u nimmaġinaw f'dak il-mument speċjali meta l-Ispirtu S-Santu niżel fuqna fil-magħmudija.

READ MORE

Wasalt fid-destinazzjoni tiegħek

Spazju ta’ talb fid-dar u Talba biex niskopru lil Ġesù f'ħajjitna

Naħsbu kif ser nuru lil kulħadd li Ġesù jinsab f’ħajjitna.

READ MORE

It-Tempju Tiegħu

Spazju ta’ talb fid-dar u Talba għan-nanniet

Nitolbu lil Alla jbierek lil anzjani li nafu, filwaqt li nirringrazzjawh għall-kliem il-għerf tagħhom.

READ MORE