Itlob id-Dar

Kabbar il-pjanta

Spazju ta’ talb fid-dar u Talba għall-mexxejja tal-Knisja

Naħsbu fl-Isqfijiet, is-saċerdoti jew mexxejja oħra fil-Knisja li qegħdin jgħinuna nsiru bnedmin aħjar.

READ MORE

Xewqat u ħolm

Spazju ta’ talb fid-dar u Talba għall-ħolm u xewqat tiegħi

Tkellem ma’ Alla dwar ix-xewqat u l-ħolm tiegħek, u rringrazzjah tal-kuraġġ li qed jagħtik.

READ MORE

Bow wow simpatiku Tom

Spazju ta’ talb fid-dar u Talba lill-pets tagħna

Nirringrazzjaw lill Alla talli ħalaq l-annimali, għażilna biex nieħdu ħsiebhom u wkoll nitgħallmu minnhom.

READ MORE

Ilsien komuni

Spazju ta’ talb fid-dar u Talba għall-għaqda

Aħseb u irrangrazzja lil Alla għall-varjetà ta' madwarna fil-pajjiżi, kulturi u lingwi.

READ MORE

Raġġ ta’ dawl

Spazju ta’ talb fid-dar u Talba għall-ambjent

Aħseb fid-drabi ta' kemm għamilna ħsara lill-ambjent u m’ apprezzajniex is-sbuħija tan-natura.

READ MORE

Ismi

Spazju ta’ talb fid-dar u Talba għal ħsibijiet pożittivi

Inġabar ftit fil-kwiet u għid talba ta’ ringrazzjament lil Alla għal karateristiċi sbieħ li hemm fik.

READ MORE

Ikla iżgħar għall-qalb ikbar

Spazju ta’ talb fid-dar u Talba għal dinja aktar ġeneruża

Ser nħarsu lejn il-karità, u nitolbu għan-nies madwar id-dinja biex niftħu iżjed qalbna għall-bżonnijiet ta’ xulxin.

READ MORE

Widna miftuħa

Spazju ta’ talb fid-dar u Talba biex nisma' lill-oħrajn

Is-smigħ huwa wieħed mis-sensi importanti, u għalhekk għandna nużawh sew għax hu don ta’ Alla

READ MORE

Dejn tal-imħabba

Spazju ta’ talb fid-dar u Talba għal min qed ibati

Naħsbu f'dawk il-miljuni ta’ nies li huma fl-iskjavitù u għaddejjin minn tbatija kiefra.

READ MORE

Messaġġ ħerqan

Spazju ta’ talb fid-dar u Talba għal aħbar tajba

Aħseb ftit liema hi l-aħħar aħbar jew messaġġ sabiħ li rċevejt. Ma’ min tixtieq taqsamha?

READ MORE