Itlob id-Dar

Qatra ħajja

Spazju ta’ talb fid-dar u Talba biex nimtela bil-qawwa tal-Ispirtu s-Santu

Aħseb kif tħossok meta tħoss li qed tgħix ġo deżert bil-għatx.

READ MORE

Mega Aħbar

Spazju ta’ talb fid-dar u Talba biex inxandru l-Aħbar Tajba

Morru u xandru l-Aħbar it-Tajba.

READ MORE

Bakketta ta’ imħabba

Spazju ta’ talb fid-dar u Talba ta' imħabba

Aħseb f’persuni li inti tħobb ħafna.

READ MORE

Magħqudin

Spazju ta’ talb fid-dar u Talba għall-għaqda ma’ Alla

Ħu ftit ħin biex taħseb dwar meta kont mitluf/a u għaraft li Ġesù qed jsejjaħlek.

READ MORE

Nagħġa li tisma’

Spazju ta’ talb fid-dar u Talba biex dejjem infittxu lil Ġesù

Ħu ftit ħin biex taħseb dwar meta kont mitluf/a u għaraft li Ġesù qed jsejjaħlek.

READ MORE

Ġnien il-paċi

Spazju ta’ talb fid-dar u Talba għal paċi

Kif tkun fil-paċi? Kif nistgħu nsibu l-paċi?

READ MORE

Qalbu f’idu

Spazju ta’ talb fid-dar u Talba biex qatt ma niddubita lil Ġesù

Ħu ftit ħin biex taħseb dwar meta kellek dubji dwar l-imħabba ta’ Ġesù

READ MORE

It-Tielet Jum

Spazju ta’ talb fid-dar u Talba ta' ċelebrazzjoni lejn Alla

Ħu ftit ħin biex taħseb kemm hu kbir Alla tagħna.

READ MORE

Idejn tal-palm

Spazju ta’ talb fid-dar u Talba għall-Ġimgħa Mqaddsa

Aħseb f’aġġettivi li bihom tista’ tiddeskrivi lil Alla

READ MORE

Nuċċali ta’ gratitudni

Spazju ta’ talb fid-dar u Talba t'apprazzament

Irringrazzja lil Alla tal-affarijiet sbieħ madwarek

READ MORE