Itlob id-Dar

Yom Kippur

Spazju ta’ talb fid-dar u Talba għall-azzjonijiet tajba

Aħseb fuq xi azzjonijiet ħżiena li għamilt fis-sena li għaddiet u itlob ‘l Alla jgħinek biex ma terġax tagħmilhom.

READ MORE

Zoom chat

Spazju ta’ talb fid-dar u Talba għall-kommunikazzjoni aħjar

Irringrazzja lil Alla għal dawk in-nies li kkomunikajt magħhom permezz ta' pjattaformi differenti tat-teknoloġija.

READ MORE

Agħtini niekol

Spazju ta’ talb fid-dar u Talba għan-nanniet

Niktbu talba għal kull min qed isofri minn xi tip ta’ ġuħ għall-imħabba, il-maħfra u l-kuraġġ.

READ MORE

Il-futbol isaħħek

Spazju ta’ talb fid-dar u Talba għas-saħħa ta' Alla

Aħseb f’xi sitwazzjonijiet jew diffikultajiet li fihom tħossok tibża’ jew taqta’ qalbek.

READ MORE

Uri ħniena

Spazju ta’ talb fid-dar u Talba għall-ħniena

Ftakar fil-ħniena t’Alla lejk u biex turi ħniena mal-oħrajn.

READ MORE

Nitolbu bl-eżerċizzji fiżiċi

Spazju ta’ talb fid-dar u Talba biex nirrispetta lili nnifsi

Faħħar ‘l Alla talli tak ġisem jaħdem daqshekk tajjeb u rrilassa billi tħossok sikur f’idejh.

READ MORE

Grazzi tax-Xemx

Spazju ta’ talb fid-dar u Talba għaż-żmien is-sajf

Irringrazzja lil Alla għal dawk l-affarijiet li jtuk gost fis-sajf.

READ MORE

Il-konvoj li salvana

Spazju ta’ talb fid-dar u Talba għall-vittmi tal-gwerra

Nitolbu għal pajjiżi u għan-nies kollha li huma vittmi tal-gwerra.

READ MORE

Narmaw tinda

Spazju ta’ talb fid-dar u Talba għall-ħolqien

Għid grazzi lil Alla li għażlek biex tkun parti mis-sbuħija li ħalaq Hu.

READ MORE

Familja waħda kbira

Spazju ta’ talb fid-dar u Talba għall-għaqda fost in-nazzjonijiet

Kull wieħed u waħda minna nagħmlu parti minn familja waħda kbira ta’ Alla.

READ MORE