Itlob id-Dar

Narmaw tinda

Spazju ta’ talb fid-dar u Talba għall-ħolqien

Għid grazzi lil Alla li għażlek biex tkun parti mis-sbuħija li ħalaq Hu.

READ MORE

L-ilma li jaqta’ l-għatx

Spazju ta’ talb fid-dar u Talba għal dawk fil-bżonn

Nitolbu għal dawk neqsin mill-ilma u mill-ikel, jew neqsin mill-imħabba u l-paċi.

READ MORE

Kikkra te

Spazju ta’ talb fid-dar u Talba għall-familja kollha

Nirrangrazzjaw lil Alla għall-membri kollha tal-familja!

READ MORE

Ittra ta’ mħabba

Spazju ta’ talb fid-dar u Talba t'apprazzament

Aħseb ftit f’tixtieq tgħid lil Alla biex turih li tapprezza l-imħabba kbira li għandu għalik.

READ MORE

Basket inkwiet

Spazju ta’ talb fid-dar u Talba biex ngħeleb l-inkwiet

Tkellem ma’ Alla fuq dak kollu li jinkwetak u itolbu jgħinek.

READ MORE

Beatitudnijiet: l-Għerf

Spazju ta’ talb fid-dar u Talba għall-għerf t'Alla

Aħseb f'affarijiet pożittivi fuq ħaddieħor.

READ MORE

Ħu ħsieb ħaddieħor

Spazju ta’ talb fid-dar u Talba għan-nies vulnerabbli

Naħsbu f'dawk in-nies li huma vulnerabbli u dgħajfa.

READ MORE

Mega Aħbar

Spazju ta’ talb fid-dar u Talba biex inxandru l-Aħbar Tajba

Morru u xandru l-Aħbar it-Tajba.

READ MORE

Idejn tal-Palm

Spazju ta’ talb fid-dar u Talba t'adurazzjoni

Ħu ftit ħin biex taħseb f’aġġettivi li bihom tista’ tiddeskrivi lil Alla tiegħek bħal Twajjeb, Ħanin, u Sultan.

READ MORE

Get well soon

Spazju ta’ talb fid-dar u Talba għall-fejqan

Ibgħat messaġġ pożittiv lil xi ħadd ma jiflaħx biex turihom li tieħu ħsiebhom u ma nsejthomx.

READ MORE