Itlob id-Dar

Ilkoll aħwa

Spazju ta’ talb fid-dar u Talba għal ħuti

Aħseb fin-nies differenti kollha li għandek f'ħajtek bħal aħwa f'Alla.

READ MORE

Il-borża ta’ San Martin

Spazju ta’ talb fid-dar u Talba biex insir naf il-kwalitajiet li tani Alla

Aħseb fil-kwalitajiet u t-talenti li tak Alla.

READ MORE

Kun ippreparat

Spazju ta’ talb fid-dar u Talba biex nilqa' lil Alla

Taħseb li lest tilqa’ lil Alla?

READ MORE

Togħma li tibqa’

Spazju ta’ talb fid-dar u Talba għall-imħabba ġenwina

Ħu ftit ħin biex taħseb dwar persuna ta’ qalb tajba li ħalliet togħma ħelwa f’ħajtek.

READ MORE

Ċentigradi ta’ imħabba

Spazju ta’ talb fid-dar u Talba għall-proxxmu

Aħseb fl-imħabba bla kundizzjoni li turi lejn l-oħrajn.

READ MORE

Aħna cittadini

Spazju ta’ talb fid-dar u Talba għaċ-ċittadini

Aħseb kif tista’ tħobb lil Alla u tkun ċittadin tajjeb f’pajjiżek.

READ MORE

RSVP

Spazju ta’ talb fid-dar u Talba biex inxandru l-imħabba

Alla ukoll qed jibagħtelk invit għall-festa ta’ mħabba.

READ MORE

Għalih

Spazju ta’ talb fid-dar u Talba biex naqdi lil Alla

Fakkar lil kulħadd kemm hu kbir Alla.

READ MORE

Ibnu u bintu

Spazju ta’ talb fid-dar u Talba lil Missierna

Alla jħobbna bla kundizzjoni għaliex aħna uliedu.

READ MORE

Yom Kippur

Spazju ta’ talb fid-dar u Talba għall-azzjonijiet tajba

Aħseb fuq xi azzjonijiet ħżiena li għamilt fis-sena li għaddiet u itlob ‘l Alla jgħinek biex ma terġax tagħmilhom.

READ MORE