Itlob id-Dar

Ittra ta’ mħabba

Spazju ta’ talb fid-dar u Talba ta' apprezzament lil Alla

Aħseb f’xi ħaġa li tixtieq tgħid lil Alla biex turih li taprezza l-imħabba kbira li għandu għalik.

READ MORE

Kikkra te

Spazju ta’ talb fid-dar u Talba għall-familja kollha

Nirrangrazzjaw lil Alla għall-membri kollha tal-familja!

READ MORE

Il-bieb u n-nagħġa

Spazju ta’ talb fid-dar u Talba biex turini t-triq

Aħna irridu niltaqgħu ma’ Ġesù biex naslu għand Alla missierna.

READ MORE

It-tifi tan-nar

Spazju ta’ talb fid-dar u Talba biex ngħelbu r-rabja

Itlob lil Alla sabiex jgħinnek biex f’mumenti jaħarqu f'ħajtek.

READ MORE

Ikklikkja l-maws

Spazju ta’ talb fid-dar u Talba biex nużaw it-teknoloġika tajjeb

Naħsbu u niġu konxji kif id-dinja diġitali u teknoloġika tista' tinfluwenza l-ħsieb u l-imġieba tagħna.

READ MORE

Idejn kreattivi

Spazju ta’ talb fid-dar u Talba għall-kreazzjoni

Meta nikkomunikaw bl-arti, inħossuna ferħanin għax noħolqu affarijiet sbieħ u naqsmuhom mal-oħrajn.

READ MORE

Ilma li jlellex

Spazju ta’ talb fid-dar u Talba ta' ringrazzjament lil Alla

Nieqfu u nirriflettu fil-kwiet fuq kif sejrin f’ħajjitna, kif sejrin mal-oħrajn u kif nistgħu nsiru persuni aħjar.

READ MORE

Tapit tat-talb

Spazju ta’ talb fid-dar u Talba għad-dixxiplina

Nieqfu u nirriflettu fil-kwiet fuq kif sejrin f’ħajjitna, kif sejrin mal-oħrajn u kif nistgħu nsiru persuni aħjar.

READ MORE

Strument f’Idejn Alla

Spazju ta’ talb fid-dar u Talba għall-paċi u armonija

Aħseb ftit bl-liema modi tista’ tkun strument ta’ ferħ, imħabba, maħfra, tama, jew dawl f’idejn Alla.

READ MORE

Togħma għal dejjem

Spazju ta’ talb fid-dar u Talba għal qalb kbira

Aħseb ftit f’persuna li kienet qalbha tajba miegħek u li f’ħajtek ħallietlek togħma tajba.

READ MORE