Eroj

L-Anġli Kustodji

2 t’Ottubru

Alla jibgħat Anġlu Kustodju ma’ kull persuna biex jiggwidawna u jżommuna qrib tiegħu.

READ MORE

Arkanġli San Mikiel, Gabrijel u Rafel

29 ta' Settembru

Arkanġli il-messaġġiera ta’ l-Imħabba ta’ Alla

READ MORE

San Vinċenz de Paul

27 ta’ Settembru

San Vinċenz għen lill-fqar, lill-ħabsin u lil dawk huma mwarrbin mis-soċjetà, skont it-tagħlim ta’ Ġesù.

READ MORE

Patri Piju

23 ta’ Settembru

Patri Piju hu magħruf ħafna għax ressaq ħafna nies lejn Alla permezz tas-Sagrament tar-Rikonċiljazzjoni.

READ MORE

San Ġużepp ta’ Copertino

18 ta’ Settembru

San Ġuzepp ta’ Copertino, il-patrun tal-istudenti li jkunu se jagħmlu xi eżami u kien iħeġġeġ lin-nies biex jitolbu ħafna.

READ MORE

Santa Katerina ta’ Genoa

15 ta' Settembru

Santa Katerina ta’ Genoa esperjenzat l-imħabba ta’ Alla permezz tas-Sagrament tal-Qrar.

READ MORE

San Ġwann Kriżostmu

13 ta' Settembru

San Gwann ingħata it-titlu ‘Kriżostmu’ li jfisser ‘fomm tad-deheb’, minħabba l-qawwa tal-priedtki tiegħu.

READ MORE

San Pietru Claver

9 ta' Settembru

San Pietru Claver beda ix-xogħol missjunarju tiegħu, u iddedika ħajtu jittratta lill dawn il-persuni fi skjavitu b’dinjita umana.

READ MORE

Madre Tereża

5 ta’ Settembru

Madre Tereża kienet soru li ddefiniet lilha nfisha bħala “lapes f’idejn Alla li bih jikteb ittra ta’ mħabba lid-dinja”.

READ MORE

Santa Roża minn Viterbo

4 ta' Settembru

Ta' età żgħira Santa Roża kienet dehritilha l-Madonna u qaltilha biex tidħol Terzjarja Franġiskana.

READ MORE