Eroj

Santa Fawstina

5 ta' Ottubru

Ġesù deher lil Santa Fawstina bħala l-Ħniena Divina, u penġiet dak li rat: minn Ġesù ħarġu raġġi blu u ħomor.

READ MORE

San Franġisk t’Assisi

4 t’Ottubru

San Franġisk kien “bniedem ta’ faqar u bniedem ta’ paċi, li jħobb u jipproteġi lill-ħolqien.”

READ MORE

Santa Tereża tal-Bambin Ġesù

L-1 t’Ottubru

T’età żgħira ħafna, Tereża xtaqet issir qaddisa.

READ MORE

L-Anġli Kustodji

2 t’Ottubru

Alla jibgħat Anġlu Kustodju ma’ kull persuna biex jiggwidawna u jżommuna qrib tiegħu.

READ MORE

San Vinċenz de Paul

27 ta’ Settembru

San Vinċenz għen lill-fqar, lill-ħabsin u lil dawk huma mwarrbin mis-soċjetà, skont it-tagħlim ta’ Ġesù.

READ MORE

Patri Piju

23 ta’ Settembru

Patri Piju hu magħruf ħafna għax ressaq ħafna nies lejn Alla permezz tas-Sagrament tar-Rikonċiljazzjoni.

READ MORE

San Mattew

21 ta' Settembru

San Mattew baqa ma' Ġesù bħala wieħed mill-Appostli tiegħu; kien ukoll xhud tat-tagħlim u l-mirakli ta’ Ġesù.

READ MORE

San Ġużepp ta’ Copertino

18 ta’ Settembru

San Ġuzepp ta’ Copertino, il-patrun tal-istudenti li jkunu se jagħmlu xi eżami u kien iħeġġeġ lin-nies biex jitolbu ħafna.

READ MORE

San Ġwann Kriżostmu

13 ta' Settembru

San Gwann ingħata it-titlu ‘Kriżostmu’ li jfisser ‘fomm tad-deheb’, minħabba l-qawwa tal-priedtki tiegħu.

READ MORE

San Pietru Claver

9 ta' Settembru

San Pietru Claver beda ix-xogħol missjunarju tiegħu, u iddedika ħajtu jittratta lill dawn il-persuni fi skjavitu b’dinjita umana.

READ MORE