Eroj

San Disma

25 ta' Marzu

San Disma hu wieħed mill-ħallelin li kienu msallba ma’ Ġesù, nafuh ukoll bħala 'l-Ħalliel it-tajjeb'.

READ MORE

San Ġużepp

19 ta' Marzu

San Ġużepp hu l-persuna magħżul minn Alla biex jipproteġi u jieħu ħsieb lill-Madonna u lil Ġesù.

READ MORE

San Patrizju

17 ta' Marzu

San Patrizju hu l-patrun tal-Irlanda, u l-qaddis li dejjem mexa mal-pjan li kellu Alla għalih.

READ MORE

Santa Perpetwa u Santa Feliċita

7 ta' Marzu

Santa Perpetwa u Santa Feliċita juruna eżempju ċar ta' ħbiberija soda, anke fi żminijiet tant difficli.

READ MORE

San Ġwann Ġużepp tas-Salib

5 ta' Marzu

It-triq tal-qdusija ta’ San Ġwann Ġużepp tas-Salib kienet mimlija umiltà u penitenza.

READ MORE

Beata Maria Adeodata Pisani

25 ta' Frar

Beata Adejodata baqgħet soda f’dak li kienet temmen, fil-prattika tal-virtujiet, kif ukoll għas-sejħa tagħha.

READ MORE

San Polikarp

23 ta' Frar

San Polikarpu anke meta kien qiegħed jifaċċja l-martirju, kompla jistqarr li kien Nisrani.

READ MORE

San Pietru Damiani

21 ta' Frar

San Pietru Damiani, qaddis li l-ħajja tiegħu kienet waħda ta’ talb u penitenza.

READ MORE

San Franġisku u Santa Ġjaċinta

20 ta' Frar

San Franġisku u Santa Gjaċinta Marto irnexxielhom jilħqu l-qdusija bil-ħajja sempliċi tagħhom minn età żgħira.

READ MORE

San Ċirillu u San Metodju

14 ta' Frar

San Ċirillu u San Metodju, ħejjew kotba liturġiċi bl-ilsien Slav, b’alfabet li mbagħad sar magħruf bħala “ċirilliku”.

READ MORE