Santa Monika

27 t’Awwissu

Il-ħajja ta’ Santa Monika hija magħġuna maż-żewġ virtujiet tal-Paċencja u l-Perseveranza. Dawn iż-żewġ virtujiet, għalkemm wieħed jaħseb li huma l-istess, hemm dell ta’ differenza bejniethom.

Il-virtù tal-Paċenzja twassal biex wieħed iżomm il-kalma, ma jgergirx għall-kuntrarju ta’ ħaddieħor. Ħafna drabi din il-virtù wieħed jippratikaha fir-relazzjonijiet m’oħrajn u f’sitwazzjonijiet kuntrarji.

Il-virtù tal-Perseveranza forsi titlob iżjed saħħa morali. Filwaqt li l-bażi tagħha hija wkoll il-Paċenzja, hija wkoll saħħa li tibqa’ għaddej fid-diffikultajiet, fil-qtigħ il-qalb, u f’kull kurrent kuntrarju.

Santa Monika hija eżempju ta’ dawn iż-żewġ virtujiet għaliex ipprattikathom mar-raġel tagħha u m’ommu, u fuq kollox mat-tifel il-kbir tagħha Wistin.

Ikun tajjeb li titkellem mat-tfal fuq dawn iż-żewġ virtujiet mill-ħajja ta’ Monika. Ikun diffiċli għat-tfal li jaslu biex jidentifikaw dawn il-kwalitajiet waħedhom, għalhekk issuġġerixxi inti:

 • Taħsbu li Santa Monika wriet paċenzja kbira?
 • Ma’ min?
 • Kif?
 • Ġieli jkollkom tieħdu paċenzja b’xi ħadd?

Ikun tajjeb li tieħdu l-opinjoni tagħhom forsi anki b’ċertu sens t’umoriżmu! Żid l-opinjoni tiegħek ukoll!

Inkoraġġihom jidentifikaw sitwazzjonijet fid-dar, mal-ħbieb, fl-iskola. Spjega kif Santa Monika wriet li kellha l-virtù tal-Perseveranza meta qatt ma qatgħet qalbha sakemm rat lil Wistin jibdel ħ[email protected]

 • Ħallihom isemmu kif dan intwera fil-vidjow.
 • Staqsihom: Ġieli tħoss li jista’ jiġrilek li taqbad se taqta’ qalbek f’xi suġġett fl-iskola, f’xi passatemp, f’attività sportiva, f’xi biċċa xogħol li taħseb li ġejja ħażin?

Tista’ tgħin lit-tfal jidentifikaw dawn il-ħsibijiet minn mod astratt għal mod iżjed prattiku billi:

 • Huma stess jagħżlu xi xogħol fid-dar l-aktar li jsibu tqil, u jagħżlu li jagħmluh għal xi jiem
 • Tista’ tagħtihom kobba mħabbla (ta’ suf, ħajt, spag) u ma jieqfux qabel ma jsibu t-tarf u jagħmlu kobba
 • Tista’ tuża logħob (li tniżżel mill-Internet) li jittestjaw lit-tfal kemm jibqgħu jippruvaw sakemm isibu r-risposta jew soluzzjoni

Monika ma qatgħetx qalbha għax baqgħet titlob. Spjega lit-tfal li meta nitolbu aħna nkunu qegħdin nitkellmu ma’ Ġesù. Fit-talb, flimkien, ħallihom ilissnu:

 • Fejn
 • Meta
 • Ma min tilfu l-paċenzja

Stedinhom jindirizzaw lil Ġesù u jieħdu decizjoni biex jibdlu l-imġiba tagħhom.

Jaħsbu f’liema sitwazzjonijiet għandhom bżonn jipperseveraw – ilissnu talba għall-għajnuna lil Ġesù biex imexxihom kif mexxa lil Santa Monika.

Santa Monika minn meta kienet għadha ċkejkna kienet tħobb titlob, tmur il-Knisja u tgħin lill-foqra. Hi kienet għenet lir-raġel tagħha biex jibda jemmen f’Ġesù. L-inkwiet tagħha kien binha Wistin li minkejja li kien jinkwietaha ħafna, qatt ma waqfet titlob għalih sakemm dan ikkonverta.

Illum se niżirgħu pjanta! Waqt li nkabbru u nieħdu ħsieb il-pjanta tagħna niftakru li bħalma aħna rridu nieħdu ħsieb din il-pjanta biex tibqa’ ħajja, aħna rridu nieħdu ħsieb lil ruħna biex nkunu nsara tajbin u nibqgħu dejjem ma’ Ġesù.

X’għandna bżonn:

 • Pot bil-ħamrija
 • Żerriegħa
 • Ilma u sustanzi (biex tiżra’ u ssaqsiha skont iż-żerriegħa li tiżra’)

X’għandna nagħmlu:

 1. Poġġi ż-żerriegħa fil-pot u għatti bil-ħamrija u sqiha bl-ilma
 2. Maż-żmien u skont iż-żerriegħa saqqi l-pjanta bl-ilma u sustanzi

Kif tuża dan l-ispazju

Alla jkellimna b'ħafna modi, inkluż permezz tal-qaddisin tal-Knisja. Hawnhekk tista' ssib tagħrif u attivitajiet li jistgħu jgħallmuk dwar x'inhi l-qdusija u li jħeġġuk tgħix ħajja dejjem aktar qaddisa.