Agħtini niekol

Spazju ta’ talb fid-dar u Talba għan-nanniet

Għalkemm Ġesù mar għal ftit ħin fil-kwiet, in-nies marru warajh.  Fil-għaxija, id-dixxipli qalu lil Ġesù biex jgħid lin- nies jmorru d-dar sabiex jkunu jistgħu jieklu.  Ġesù, iżda flok bagħthom, provdilhom hu l-ikel billi għamel miraklu. Provda biżżejjed biex kielu madwar ħamest elef persuna. Ġesù, ħa 2 ħutiet u 5 ħobżiet li kellhom.  Wara talab lin-nies jpoġġu bil-qegħda.  Hu ħares lejn is-sema, bierek, qasam il-ħobżiet u d-dixxipli bdew jaqsmuhom lin- nies.  

Alla l-Missier jieħu ħsiebna u  permezz ta’ Ġesù fl-Ewkaristija jipprovdilna l-ikel li jagħtina s-saħħa spiritwali biex nħobbu lill-oħrajn kif ħabbna HU. 
Bħalu, aħna għandna nużaw il-ħin, it-talenti tagħna u dak li għandna għall-oħrajn biex ħadd ma jkun bil-ġuħ.

Il-prayer space li ser nagħmlu illum jisimha Agħtini Niekol u għaliha għandna bżonn:

  • Karta b’ forma ta’ ħalq (mill-qafas provdut) (turi l-karta b’forma ta’ ħalq)
  • Lapes jew Biro (turi l-lapes u l- karta)

Madwarna nsibu nies li huma bil-ġuħ għall-affarijiet differenti.  Hawn min ma għandux l-ikel materjali iżda hawn ukoll min hu bil-ġuħ għall-imħabba, għall-maħfra, għall-paċi, għar-rispett, għall-kuraġġ u iktar.

Issa, ħu ftit ħin biex taħseb dwar it-tipi differenti ta’ ġuħ li ssib madwarek. 

Pawża ta’ 5 sekondi 

Fuq il-qafas, forma ta’ ħalq ikteb talba għall kull min għandu xi tip ta’ ġuħ u itlob lil Alla jgħinek tagħraf x’tista’ tagħmel biex tnaqqas dan il-ġuħ. Bħal per eżempju: tgħin u tinkoraġġixxi lill-oħtok li qed tibża’ ħafna mill-eżamijiet jew tista’ titlob  lil Alla sabiex jgħinek taħfer lil min weġġgħek.

Kif tuża din il-paġna

Alla jkellimna b'ħafna modi, inkluż permezz tat-talb li nitolbu fid-djar tagħna. Hawnhekk tista' ssib tagħrif u attivitajiet li jistgħu jgħallmuk modi differenti ta' kif titlob u jħeġġuk tieħu r-relazzjoni tiegħek m'Alla b'aktar serjetà.