Beatu Carlo Acutis

12 t’Ottubru

M’għandniex bżonn immorru lura ħafna fiż-żmien biex insiru nafu dwar Carlo Acutis. Hu parti minn żmienna. Hu għex fi żmienna. Allura x’inhu speċjali dwaru?

Wieħed għandu jsir jaf dwar Carlo fuq żewġ livelli. Minn dak li jidher minn barra, Carlo kien ġuvni gustuż ta’ 15-il sena jgħix ħajja ordinarja bħal żgħażagħ oħra tamparu Taljani. Fuq livell aktar profond, Carlo kien ġuvni speċjali b’ħajja spiritwali interjuri li għaddiet kulma wieħed jista’ jistenna minn ġuvni fis-seklu 21. Carlo Acutis għadda għall-ħajja ta’ dejjem fl-età ta’ 15-il sena u issa qiegħed fit-triq li twassal għall-qdusija.

Carlo Acutis kien iddikjarat Qaddej t’Alla fl-2016, Venerabbli fl-2018, u issa, fl-10 t’Ottubru, se jkun ibbeatifikat u dikjarat Beatu. Il-Knisja approvat miraklu tal-fejqan ta’ tifel Brażiljan li kien ibati minn kundizzjoni rari tal-pankreas, bl-interċessjoni tiegħu.

Id-dawl li mexxa lil dan il-ġuvni f’ħajtu kienet l-Ewkaristija. Il-motto li għażel għalih stess kien: “L-Ewkaristija, il-highway tiegħi għall-Ġenna.” Għalih, l-Ewkaristija kienet it-triq prinċipali, veloċi u diretta għall-Ġenna.

Nistgħu nsiru nafu aktar dwar Carlo minn intervista m’ommu. Hi qalet li Carlo ma kienx perfett, u hu kien ġuvni li “tħabat mad-difetti bħal kulħadd.” Kien iħobb jilgħab il-PlayStation, kien jieħu gost jiekol, kien iħobb jitkellem ħafna – u pjuttost il-buffu tal-klassi! – u kien jieħu gost idaħħak lil sħabu bit-tpinġijiet u bil-kartun tiegħu. Kellu t-tendenza jesaġera dawn il-kwalitajiet, u xi drabi kien isibha diffiċli jżomm il-kontroll tas-sitwazzjoni.

Carlo kien konxju ħafna tal-bżonn li juża l-ħin sewwa. Fil-fatt ommu taħseb li Carlo kien ikun kapaċi jikkontrolla l-użu tal-ħin fuq Facebook jew Twitter, u kien ikun irritat bl-instant messaging. Għalih it-teknoloġija kienet għodda għall-evanġelizzazzjoni. Kien jagħti kas lill-ambjent: kien jogħdos bil-maskla biex inaddaf qiegħ il-baħar, u kien joħroġ lill-kelb biex inaddaf il-park miż-żibel. Kien konxju li n-nies għandhom bżonn l-għajnuna, kien jiddefendi lil sħabu bi bżonnijiet speċjali li kienu jiġu bullied u kien joffri għajnuna lil sħabu li kellhom problemi fil-familja. Carlo kien jagħmel sforz biex imur il-Quddiesa kuljum, u kien iqatta’ l-ħin quddiem it-Tabernaklu. Kien imur iqerr regolarment, u kien jitlob ir-Rużarju.

Carlo Acutis jibqa’ mfakkar għal kif għaqqad il-passjoni tiegħu għall-kompjuters mal-imħabba kbira li kellu għall-Ewkaristija. Fittex dwar 136 miraklu Ewkaristiku u beda sit li tipprovdi ‘mużew virtwali’ ta’ dawn il-manifestazzjonijiet mirakolużi.

Forsi wara li tara l-vidjow tista’ ssemmi xi punti minn dawk t’hawn fuq biex tagħmel lil Carlo Acutis aktar reali għat-tfal. Identifika karatteristiċi mill-ħajja ta’ Carlo li huma jistgħu jidentifikaw. Agħżel tal-anqas tliet karatteristiċi, biex tgħin lit-tfal jiffokaw aktar. Iktibhom u żżejjinhom biex idendilhom f’post fid-dar fejn it-tfal jistgħu jarawhom u jiftakru kontinwament. Rawwem ukoll lit-tfal id-drawwa li jqattgħu ftit ħin quddiem it-Tabernaklu qabel jew wara l-Quddiesa. Ta’ min tiggwida lit-tfal żgħar dwar kif u għaliex għandhom jagħmlu dan.

Kompli inkoraġġixxi lit-tfal jitolbu maħfra għan-nuqqasijiet tagħhom lejn l-oħrajn. Tistgħu tikkunsidraw ukoll, bħala familja, li tmorru għall-qrar flimkien. Iddedika ftit ħin ta’ talb mat-tfal imqar għal posta waħda Rużarju. Inkoraġġixxi lit-tfal daqsxejn akbar biex jagħmlu riċerka fuq Carlo Acutis u fuq il-Mirakli Ewkaristiċi.

Alla kellu missjoni għal Carlo. Kellu jkun eżempju għat-tfal u għaż-żgħażagħ ta’ żmienna. Ħalli lit-tfal iżommu ftit ħin ta’ silenzju u għallimhom jistaqsu lil Alla jurihom xi jrid minnhom f’ħajjithom u biex jagħtihom il-kuraġġ jagħmluh.

Carlo Acutis kien iħobb jilgħab il-PlayStation, kien jieħu gost jiekol, u kien iħobb jitkellem ħafna – u pjuttost il-buffu tal-klassi! Hu jibqa’ mfakkar, iżda, għal kif għaqqad il-passjoni tiegħu għall-kompjuters mal-imħabba kbira li kellu għall-Ewkaristija.

Illum se nagħmlu bħal Carlo Acutis u se ngħaqdu t-talenti tagħna fil-kompjuter mal-imħabba tagħna għall-Ewkaristija.

Uża graphics editor sempliċi biex tpinġi xi tfisser l-Ewkaristija għalik. Inkella tista’ tniżżel l-istampa t’hawn taħt, tipprintjaha, tpinġiha u ddendilha f’post fejn tista’ taraha spiss biex tiftakar li inti wkoll – bħal Carlo Acutis u bl-għajnuna t’Alla – tista’ ssir qaddis! Tinsiex tibgħatilna t-tpinġijiet tiegħek biex intellgħuhom fuq is-sit tagħna.