Ċentigradi ta’ imħabba

Spazju ta’ talb fid-dar u Talba għall-proxxmu

Tiftakar meta l-aħħar iċċekjajt it-temperatura? In-numri fuq it-termometru jinbidlu skont it-temperatura tiegħek u juru jekk għandekx deni jew le.  Timmaġina kieku kellna nikkalkulaw l-imħabba tagħna għal Alla?  Sabiex inkunu nafu kemm inħobbu lil Alla bil-fatti u mhux bil-kliem biss irridu naraw kemm hi kbira l-imħabba li nagħtu lil kull bniedem fid-dinja anke lil dawk li huma differenti minna jew li ma jħobbuniex.   

  • Ħu ftit ħin biex taħseb fl-imħabba bla kundizzjoni li turi lejn kulħadd inkluż lejn dawk li weġġgħu lilek jew lil xi ħadd għażiż għalik.
  • Aħseb fl-inqas persuna li tħobb u fuq il-karta forma ta’ termometru mmarka kemm taħseb li tħobb lil din il-persuna.
  • Ħares lejn il-marka tiegħek.  Din il-marka turi kemm inti fil-verità tħobb lil Alla.
  • Tkellem ma’ Alla dwar iċ-ċentigradi ta’ mħabba li qed tagħti lil Alla waqt li tkun qed tħobb lill-proxxmu tiegħek u dwar ix-xewqa tiegħek li tikber fl-imħabba.

Kif tuża din il-paġna

Alla jkellimna b'ħafna modi, inkluż permezz tat-talb li nitolbu fid-djar tagħna. Hawnhekk tista' ssib tagħrif u attivitajiet li jistgħu jgħallmuk modi differenti ta' kif titlob u jħeġġuk tieħu r-relazzjoni tiegħek m'Alla b'aktar serjetà.