Għalih

Spazju ta’ talb fid-dar u Talba għall-għalliema waqt il-pandemija

It-talb huwa importanti ħafna għalina għaliex bit-talb nsiru nafu x’jixtieq Alla minna.  Meta nirringrazzjaw lil Alla ta’ kullma nagħmlu nkunu qed nfakkru lilna nfusna li kulma nagħmlu nagħmluh biex nfaħħru lil Alla. Kull meta nagħżlu li b’imħabba, nħennu, ngħinu, nieħdu ħsieb l-ambjent ta’ madwarna, naqsmu dak li għandna u nagħmlu t-tajjeb , dan nagħmluh mhux biex nidru sbieħ aħna imma għall-glorja ta’ Alla.

l-prayer space li ser nagħmlu llum jisimha Għalih u għaliha għandna bżonn:

  • Karta b’forma ta’ farfett
  • Biro jew markers

Ħu ftit ħin biex tirringrazzja lil Alla għat-tajjeb kollu li tagħmel ta kuljum. 

Pawza ta’ 5 sekondi 

Fuq il-karti forma ta’ farfett, ikteb xi ftit minn dawn l-azzjonijiet tajba li inti tagħmel u li permezz tagħhom tkun qed turi l- glorja, is-sbuħija u l-qawwa t’ Alla.

Permezz tas-sbuħija tiegħu l-farfett jfakkarna kemm hu tassew kbir Alla. Fil-kwiet itlob lil Alla sabiex kulma tagħmel tagħmlu mhux biex tidher int sabiħ/a u popolari imma biex tfakkar lil kulħadd kemm hu kbir Alla.

Kif tuża din il-paġna

Alla jkellimna b'ħafna modi, inkluż permezz tat-talb li nitolbu fid-djar tagħna. Hawnhekk tista' ssib tagħrif u attivitajiet li jistgħu jgħallmuk modi differenti ta' kif titlob u jħeġġuk tieħu r-relazzjoni tiegħek m'Alla b'aktar serjetà.