Ix-Xirka tal-Qaddisin

1 ta' Novembru

Fl-ewwel u tieni ta’ Novembru, il-Knisja tagħmel it-tifkira tax-Xirka tal-Qaddisin.

Xirka tfisser l-għaqda li teżisti bejn il-Qaddisin fil-Ġenna, l-Erwieħ fil-Purgatorju u aħna li qegħdin fid-Dinja.

Nhar l-ewwel ta’ Novembru niċċelebraw il-Qaddisin Kollha, din il-ġurnata hija iddedikata lill-Qaddisin kollha li anki dawk li ma nafux minn huma.

It-tieni ta’ Novembru hija it-tifkira tal-Mejjtin kollha, fejn niftakru f’dawk li għadhom qegħdin il-Purgatorju u qed jistennew jidħlu il-Ġenna.

Ix-Xirka tal-Qaddisin tinkludi dawk kollha li tgħammdu, dan iffiser li aħna nagħmlu parti minnhu ukoll!  Aħna għadna fil-vjaġġ lejn il-Ġenna u qegħdin nissieltu biex nirbħu il-dnub, permezz ta’ ħajja tajba, talb, Quddies u Qrar.

Bħala Xirka tal-Qaddisin niltaqgħu flimkien biex niċċelebraw l-Ewkaristija.

Il-Papa Franġisku qal li aħna ilkoll imsejjħin biex inkunu Qaddisin, kulħadd huwa imsejjaħ għal qdusija. Il-Papa kompla jgħid li il-bieb għal qdusija jinsab kull fejn aħna: id-dar, fit-triq, waqt ix-xogħol, l-iskola, fil-Knisja. 

Nistgħu nagħmlu dan billi ngħixu ħajja ta’ xiehda Nisranija fil-ħajja tagħna ta’ kuljum, billi ngħixu bl-imħabba.

Matul ix-Xahar ta’ Novembru, nistgħu ngħallmu t-tfal dwar ix-Xirka tal-Qaddisin.

Staqsi it-tfal dwar:

  • Xi Qaddis jew Qaddisa li jħobbu
  • Il-Qaddis jew Qaddisa li tagħhom iġibu isimhom
  • Qaddis jew Qaddisa li agħżlu bħala il-Patrun jew Patruna tagħhom. (Bħala ħabib jew ħabiba li jistgħu iduru lejhom għal għajnuna jew protezzjoni).

Flimkien mat-tfal għamel riċerka dwar xi ħajja ta’ Qaddis  jew Qaddisa.

Għin it-tfal biex issibu ritratti tal-Qaddis jew Qaddisa tagħhom fuq l-internet u ħeġġiġhom biex jipprintjawh iwaħħluħ fuq kartonċina iżżejnu  madwaru u f’kamarthom.

Nhar it-tieni ta’ Novembru, waqt il-ħin tat-talb mal-familja, ftakru fil-qraba u ħbieb li mietu.  Fakkar it-tfal li dawn ukoll huma parti mix-Xirka tal-Qaddisin.

Il-ġenituri għandhom immexxu t-talb eż. ‘Mulej, irċievi lil (semmi l-isem tal-persuna li mietet) fi ħdanek fil-glorja tal-Ġenna.  It-tfal imbagħad jirrispondu ‘Ismagħna nitolbuk Mulej’.

ibda taħdita mat-tfal b’dawn il-mistoqsijiet:

Trid issir Qaddis/a?

Isma l-opinjonijiet tagħhom, igħnhom jiddentifikaw it-talb, parteċipazzjoni fl-Ewkaristija, nuru imħabba lejn l-oħrajn, is-Sagrament tal-Qrar fost il-mezzi biex insiru Qaddisin.

Kif tuża dan l-ispazju

Alla jkellimna b'ħafna modi, inkluż permezz tal-qaddisin tal-Knisja. Hawnhekk tista' ssib tagħrif u attivitajiet li jistgħu jgħallmuk dwar x'inhi l-qdusija u li jħeġġuk tgħix ħajja dejjem aktar qaddisa.