L-għaxqa tiegħu

Spazju ta’ talb fid-dar u Talba biex ngħidu grazzi

Qatt rajt lil xi ħadd jitgħammed?  Ġesù ukoll tgħammed! Dakinhar l-Ispirtu s-Santu niżel fuq Ġesù biex jibqa’ dejjem miegħu u Alla l-Missier wera min kien Ġesù meta qal; “Inti Ibni l-għażiż; fik sibt l-għaxqa tiegħi”.  Kif inħossni jekk nisma’ lil Alla jgħid li hu kuntent bija? 

  • Ħu ftit ħin biex timmaġina l-magħmudija tiegħek, meta l-Ispirtu s-Santu niżel fuqek u Alla kien ferħan ħafna bik.
  • Agħti l-kulur lill-kliem li ssib fuq waħda minn dawn il-karti b’ forma ta’ inkwardru.  Tista’ ukoll tikteb id-data tal-magħmudija tiegħek.
  • Kompli billi tirringrazzja lil Alla l-Missier, lil Ibnu Ġesù u lill-Ispirtu s-Santu li jitgħaxxqu bik.

Kif tuża din il-paġna

Alla jkellimna b'ħafna modi, inkluż permezz tat-talb li nitolbu fid-djar tagħna. Hawnhekk tista' ssib tagħrif u attivitajiet li jistgħu jgħallmuk modi differenti ta' kif titlob u jħeġġuk tieħu r-relazzjoni tiegħek m'Alla b'aktar serjetà.