Noli

Spazju ta’ talb fid-dar u Talba għall-maħfra

Qatt għamilt xi ħaġa ħażina u mort tistaħba?  Min jaf kemm domt moħbi taħt is-sodda jew f’xi rokna oħra!  Alla ma jridx li nibqgħu moħbija.  Qed jistenniena b’ħafna paċenzja biex noħorġu mid-dlam u nitolbuh maħfra.

  • Aħseb f’xi ħaġa ħażina li għamilt u li għax għamiltha tħoss li għandek tistaħba.  
  • Poġġi pupu żgħir f’waħda minn dawn il-kaxxi ż-żgħar u immaġina li inti minflok dak il-pupu moħbi f’dik il-kaxxa.
  • Agħlaq għajnejk u tkellem ma’ Alla dwar il-ħażin li għamilt u għidlu li tixtieq toħroġ mill-moħba tiegħek. 
  • Wara li toħroġ il-pupu minn ġol-kaxxa, jekk għandek bżonn, tista’ tipprepara ruħek biex tmur tqerr.

Kif tuża din il-paġna

Alla jkellimna b'ħafna modi, inkluż permezz tat-talb li nitolbu fid-djar tagħna. Hawnhekk tista' ssib tagħrif u attivitajiet li jistgħu jgħallmuk modi differenti ta' kif titlob u jħeġġuk tieħu r-relazzjoni tiegħek m'Alla b'aktar serjetà.