Rajtek anġlu

Spazju ta’ talb fid-dar u Talba biex naqdi bil-ferħ

In-nies li jgħinuna huma bħall-anġli mibgħuta b’ħafna mħabba mis-sema.  Alla qed jibgħatna bħall-anġli li jixtiequ jgħinu u jservu lil dawk li jinsabu fil-bżonn.

  • Aħseb f’min għandu bżonn l-għajnuna u l-attenzjoni tiegħek.
  • Qasqas il-karta b’forma ta’ anġlu, ikteb ismek fuqha bħala sinjal li inti trid taqdi u sservi lil min għandu bżonn l-għajnuna tiegħek u għaqqad l-anġlu.
  • Jekk trid, agħlaq għajnejk u itlob lil Alla jgħinek biex taqdi bil-ferħ lil min għandu bżonn l-għajnuna tiegħek.

Kif tuża din il-paġna

Alla jkellimna b'ħafna modi, inkluż permezz tat-talb li nitolbu fid-djar tagħna. Hawnhekk tista' ssib tagħrif u attivitajiet li jistgħu jgħallmuk modi differenti ta' kif titlob u jħeġġuk tieħu r-relazzjoni tiegħek m'Alla b'aktar serjetà.