San Injazju

31 ta' Lulju

Minn suldat fl-Armata Spanjola, San Inazju ta’ Loyola sar suldat għal Ġesù.

F’din il-mixja tal-bidla fil-ħajja tiegħu hu wera kuraġġ, determinazzjoni li ma jaqtax qalbu u spiritwalità profonda li ssarrfet fi mħabba kbira lejn Ġesù.

Huwa waqqaf il-Kumpanija ta’ Ġesù, saċerdoti b’għanijiet bħal tiegħu, magħrufa aktar bħala Ġiżwiti. Minbarra djar tagħhom fejn jgħixu flimkien bil-voti t’ubbidjenza, faqar, kastità u vot speċjali t’ubbidjenza totali lejn il-Papa, għandhom ukoll djar fejn imexxu l-irtiri spiritwali, inkluż waħda f’Malta u oħra f’Għawdex. Dawn ikunu postijiet fejn nisa u rġiel jgħaddu xi ġranet ta’ talb u t’aktar għarfien fuq it-tagħlim Nisrani. Huma jmexxu wkoll il-Kulleġġ San Alwiġi f’Birkirkara. Kulleġġ fis-Sistema Edukattiva f’Malta hu wkoll imsemmi San Inazju.

Il-Papa Franġisku hu Ġiżwita.

Wara li taraw il-vidjow mat-tfal, ħu l-opinjoni tagħhom f’hix jammiraw lil San Inazju. Imbagħad wassalhom jiskopru dawn l-elementi fil-ħajja ta’ dan il-qaddis:

 • Il-kuraġġ tiegħu bħala suldat
 • Il-kuraġġ tiegħu li jinbidel
 • Ma qatax qalbu: fil-problemi ta’ saħħa, per eżempju, u biex jibda jitgħallem il-Latin
 • Id-determinazzjoni li kellu li jibqa’ jitkellem fuq Ġesù, f’kull opportunità li kien isib

Sib okkażjoni li tiddiskuti mat-tfal (b’mod sempliċi maż-żgħar u b’mod aktar matur ma’ tfal akbar) jekk huma qatt kellhomx esperjenzi fejn:

 • Kienu se jaqtgħu qalbhom jew qatgħu qalbhom
 • Kellhom bżonn kuraġġ
 • Meta beżgħu/jew ma beżgħux juru u jitkellmu fuq li jmorru l-Quddies, li qegħdin f’xi għaqda jew fuq x’tgħallmu dwar Ġesù
 • U dwar x’għamlu meta ħassewhom hekk

Jekk hemm tfal fil-familja li waslu biex jirċievu jew diġà rċevew is-Sagrament tal-Grizma tal-Isqof, ħu l-opinjoni tagħhom fuq xi tfisser tkun suldat ta’ Kristu.

Fittex okkażjoni biex tintroduci lit-tfal, b’mod sempliċi, għall-meditazzjoni/riflessjoni skont il-metodu ta’ San Inazju:

 • Sib avveniment/miraklu mill-Evanġelji (mill-Bibbja tat-Tfal jew b’vidjow mill-Internet)
 • Staqsi lit-tfal:
  i. Kieku kont hemm, min kont tkun fl-istorja?
  ii. X’kont taħseb?
  iii. X’kont tgħid?
  iv. X’kont tagħmel?
 • Spiċċa b’talba personali, din id-darba fis-skiet.

San Injazju kien suldat imma minn dejjem kien iħobb lil Ġesù. Hu kien jiġġieled bix-xabla imma darba minnhom weġġa’. Wara li weġġa’ hu beda jaqra iktar dwar Ġesù u l-qaddisin u induna li dawn huma EROJ ukoll! Għalhekk hu xtaq li jkun suldat ta’ Ġesù billi jgħallem, jitlob u jgħix ħajja sabiħa għal Ġesù!

Agħmel bħal dan il-vidjow t’hawn taħt biex inti tkun suldat ta’ Kristu. Fuq it-tarka uri aktar affarijiet dwar kif inti tista’ tkun suldat għal Ġesù, suldat li tħobb u tagħmel kollox għal Ġesù.

Kanta waqt li tuża’ x-xabla u t-tarka li għamilt!

Kif tuża dan l-ispazju

Alla jkellimna b'ħafna modi, inkluż permezz tal-qaddisin tal-Knisja. Hawnhekk tista' ssib tagħrif u attivitajiet li jistgħu jgħallmuk dwar x'inhi l-qdusija u li jħeġġuk tgħix ħajja dejjem aktar qaddisa.