San Sebastjan

20 ta' Jannar

L-istorja ta’ San Sebastjan toħodna lura għal xi 300 mitt sena wara Kristu. Jiġifieri xi 1,620 snin ilu! Imma minkejja dan San Bastjan għadu meqjum illum fit-2021 bħala wieħed mill-qaddisin eroj.

Twieled fi Franza f’familja Kristjana. Missieru kien nobbli. Meta kien għadu żgħażugħ mar milan u mbagħad Ruma fejn ingħaqad mal-Armata Rumana. Ftit wara sar Gwardjan Pretorjan, u kien jiddefendi lill-istess Imperatur! F’dak iż-żmien l-imperatur kien Dijoklezjanu. Dan kien jobgħod lill-Insara u kien ordna li jinqatel kull Kristjan li jirrifjuta li jadura l-idoli Rumani u li baqa’ jistqarr il-Fidi tiegħu fi Kristu.

Bastjan baqa jżomm is-sigriet li hu kien nisrani biex ikun jista jibqa jippriedka fuq Ġesu Kristu. Hu ikkonverta għall-Kristjaneżmu ħafna nies, anke suldati u uffiċjali tal-Armata Rumana. Fl-aħħar l-Imperatur sar jaf li Bastjan kien nisrani. Ħa s-sentenza tal-mewt u ġie maqtul billi sawtuh sakemm qatluh.

San Bastjan huwa magħruf bħala l-protettur ta’ dawk li jmutu bl-epidemiji speċjalment bil-pesta. Din ġiet billi jassoċjawh mal-vleġġeġ u l-feriti li jikkawżaw, mal-feriti fil-ġilda li jaqbadhom min jimrad bil-pesta. 

F’dak iż-żmien nies mill-ibliet u l-irħula kienu jitolbu lil San Bastjan biex jipproteġihom minn dal-mard kiefer.

Tajjeb li wara li turi lit-tfal il-film qasir,  tipprova toħroġ minn għandhom il-kwalitajiet li jammiraw fih:

Il-Kuraġġ, il-Fidi soda, li qatt ma qata qalbu, li baqa’ jgħallem anke wara l-ewwel attentat fuq ħajtu.

Tajjeb niskopru mat-tfal jekk jafux li anke llum f’ħafna pajjiżi madwar id-dinja għad hawn nies li ma jistgħux juru li huma nsara għax jispiċċaw fil-ħabs u jiġu wkoll imsawta ħafna sempliċiment għax juru li jemmnu fi Kristu. Għin lit-tfal jifhmu l-ġmiel tal-liberta li jistgħu juru li jemmnu f’Alla mingħajr biża ta’ xi kastig.

Fil-ħajja tagħna nistgħu ma niltaqgħux ma persekuzzjoni kbira għax nemmnu fi Kristu imma jista’ jkollna persekuzzjoni żgħira bħal meta nsibu min jidħaq bina għax nippruvaw ngħixu tajjeb .

Għalhekk tajjeb li nitgħallmu nkunu ta’ fidi soda anke meta n-natura tagħna tibża’ jew tistħi.

Meta aħna tfal tajjeb li niffurmaw ruħna f’fidi soda ħalli nidraw li ĦADD u XEJN ma jbeżżagħna milli nibqgħu sodi meta nkunu challenged speċjalment fiż-żgħożija 

Għalhekk tajjeb li nibdew nipprattikaw li nuru li aħna nemmnu b’affarijiet li nagħmlu fil-pubbliku meta nkunu żgħar:

  • nitolbu qabel nieklu inkunu fejn inkunu,
  • ngħidu l-verita’ meta nagħmlu xi ħaga ħażina,
  • nibqgħu nuru mħabba u nibqgħu infittxu ħbieb li jkunu ġġieldu magħna, waqqgħuna għaċ-ċajt jew kisruna

Waqt it-talb tajjeb li nitolbu għal dawk li qed ibagħtu minħabba l-fidi tagħhom, għal dawk li weġgħuna b’xi mod, u tajjeb nitolbu maħfra l’Alla jekk aħna weġġajna lil ħaddieħor. Tajjeb li matul din il-pandemija nitolbu lil San Bastjan biex jidħol għal dawk li mardu, għal min qed jieħu ħsiebhom, għal dawk li mietu.

San Sebasjtan twieled f’familja nobbli fi Franza. Hu serva fl-Armata Rumana u sar ukoll Gwardjan Pretorjan. Hu ikkonverta bosta nies, anke suldari għall-Kristjaneżmu. Sebastjan kelli jbati biex jibqa’ sod fil-fidi u hu miet bħala martri. San Sebasjtan hu l-patrun tal-pandemiji.

Il-cupcakes ta’ San Sebastjan 

Għall-attività tal-lum ser insajru Red Velvet cupcakes! Ara dan il-video għall-ingredjenti u l-metodu. 

Sabiex niftakru fil-martirju ta’ San Sebasjtan, ġib ftit toothpicks u fuq naħa waħda uża biċċiet ta’ karti, pinġihom u weħħilom fil-forma ta’ vleġġa. Daħħal it-toothpick fil-wiċċ tal-cupcake, sabiex jippreżentaw il-vleġġeġ ta’ San Sebastjan. Ara r-ritratt t’hawn isfel biex tieħu idea kif ser jiġu.

http://4.bp.blogspot.com/-H_ClohDGrY4/VL3h4qWTd_I/AAAAAAAAJbQ/oMYvfT2XeV8/s1600/ss.jpg

Wara għid l-istorja ta’ San Sebasjtan lill-familja u lill-ħbieb u tinsiex tispjegalhom it-tifsira tal-vleġġeġ. 

Tinsiex tibagħtilna ritratt tal-cupcakes! 🙂 

Kif tuża dan l-ispazju

Alla jkellimna b'ħafna modi, inkluż permezz tal-qaddisin tal-Knisja. Hawnhekk tista' ssib tagħrif u attivitajiet li jistgħu jgħallmuk dwar x'inhi l-qdusija u li jħeġġuk tgħix ħajja dejjem aktar qaddisa.