Santa Eliżabetta tal-Ungerija

17 ta' Novembru

Sant’ Eliżabetta twieldet l-Ungerija nhar is-7 ta’ Lullju fis-sena 1207.  Missierha kien ir-Re Indrija II u ommha kienet Gertrude ta’ Merania

Fl-eta żgħira ta’ 4 snin, il-ġenituri ta’ Eliżabetta sar ftehim ma’ l-ġenituri ta Ludovik IV, biex meta uliedhom jikbru dawn jiżżewġu.

F’eta żgħira intbagħtet fil-Qorti Rjali ta’ Thuringia għall-edukazzjoni tagħha.

Fl-eta ta’ sitt snin, Eliżabetta sofriet l-ewwel traġedja ta’ ħajjitha, meta ommha ġiet maqtula.  Hija reġgħet sabet il-ferħ meta iżżewġet lill Ludovik, li kienet saret tħobb.  Iż-żwieħ tagħhom kien wieħed feliċi. 

Avolja Eliżabetta kienet il-mara ta wieħed mill-aktar mexxejja sinjuri ta’ Thuringia, kif ukoll kienet tagħmel parti mill-Qorti Rjal, kienet tgħix ħajja sempliċi, iddedikata lit-talb, penitenzi u atti ta’ karita.  Kulljum kienet tqassam ikel u ħwejjeġ lill-fqar, Ludovik kien jagħti is-sapport tiegħu lil dawn l-atti ta’ karita.

Fl-1223 il-Franġiskani marru Thuringia.  Eliżabetta ħassitha miġbuda lejn l-idejal Franġiskan ta’ faqar u karita lill dawk fil-bżonn; hija bdiet tfassal ħajjitha fuq dik ta’ San Franġisk.  Meta fis-sena 1226 waqa l-għaks fost il-poplu, kif ukoll infirex il-mard, Eliżabetta bdiet tieħu ħsieb il-morda hija stess u bniet sptar qrib il-palazz.

Fis-sena 1227, Ludovik, akkumpanja l-Emperatur Federiku II f’kruċjata fil-Palestina wara t-talba tal-Papa biex jieħdu lura artijiet fl-Art Imqaddsa li kienu f’idejn il-Musulmani.  Fi triqthom lejn il-Palestina, Ludovik marad bil-pesta u miet f’Otranto.  Eliżabetta irċieviet l-aħbar ftit wara li kienet kif kellha it-tielet wild tagħha.  Eliżabetta kellha biss għoxrin sena.

Wara l-mewt ta’ Ludovik il-ħajja ta’ Eliżabetta inbidlet ħafna.  Hija ġiet akkużata minn ħu Ludovik, li ma kienetx kompetenti li tiggverna; iddikjara ukoll li hu kien l-eredi ta’ Ludovik.  Eliżabetta ġiet miżmuma li tiret dak li kien dovut lilha wara l-mewt ta’ żewġha.

Eliżabetta sabet il-kenn fil-Kastell tal-familja, hija bdiet taħdem ta’ ħajjata u kompliet tieħu ħsieb il-fqar u l-morda.  F’dan iż-żmien it-tfal tagżha ittieħdu mingħandha, bi skuża li ma kienetx f’pożizzjoni li tieħu ħsiebhom.

Fl-1228, Eliżabetta ingħaqdet mat-Terz Ordni Franġiskan, (it-terzjarji huma membri tat-tielet Ordni Franġiskan, imwaqqaf minn San Frangisk t’ Assisi,  li hu magħmul minn persuni miżżewġin jew ġuvintur u xebbiet, li jgħixu regola miktuba għalihom minn San Franġisk t’Assisi, mingħajr ma jkollhom jidħlu patrijiet jew sorijiet).

Meta ingħatat dak li kien dovut lilha mid-dotta tagħha, hija qasmet parti lill-fqar u l-kumplament waqfet sptar f’ġieħ San Franġisk t’Assisi, fejn hi kienet tieħu ħsieb il-morda b’qalbha kollha.

Sant’ Elizabetta mietet fl-eta ta’ 24 sena.

Minkejja il-ġid u l-istat għoli tagħha fis-soċjeta, Sant Eliżabetta poġġiet il-bżonnijiet tal-morda u tal-foqra bħala prijorità.  Hija serviethom għall imħabba ta’ Alla u mhux għal gwadann personali.

Ejjew inħeġġu t-tfal biex isservu lill oħrajn mingħajr ma jistennew xejn lura.  Dan jgħinhom biex jitgħallmu jaħsbu f’ħaddiehor u mhux jikkonċentraw fuq il-problemi tagħhom biss.

Iddiskuti mat-tfal kif jistgħu isservu lill oħrajn, id-dar, l-iskola u f’ħafna sitwazzjonijiet oħra.  Jistgħu jgħinu billi iħejju l-mejda għall-ikel jew ineħħu l-platti minn fuq il-mejda wara l-ikel.  Jistgħu joffru biex jagħmlu xi faċendi, iżżuru xi anzjan jew anzjana jew lil xi persuna li tgħix weħedha.

Santa Eliżabetta għażlet li tgħix ħajja sempliċi. 

Ejjew ninkoraġġixxu t-tfal biex jgħixu ħajja sempliċi.  Inħeġġuhom biex irrabbu mentalita fejn jaħsbu x’vera għandhom bżonn meta mmorru nixtru u meta inkunu qed niżbarazzaw u ineħħu dak li għandha żejjed.  Għinhom jaraw x’għandhom, li għadu tajjeb u li m’għandhomx bżonn iżjed biex jingħata lill minn hu fil-bżonn.

Ħin għat-Talb mal-Familja

Mill-Bibbja aqraw l-episodju fejn Ġesu’ ħasel saqajn l-Appostli fl-Aħħar Ċena.  Spjega li f’dawk iż-żmienijiet in-nies kienu jilbsu s-sandli jew kienu jimxu ħafjin.  Il-qaddej tad-dar kien jaħsel saqajn dawk li kienu jiġu minn barra.  Ġesu’ Bin Alla, hekk għamel, ħasel saqajn l-Appostli.  Staqsi t-tfal għalfejn jaħsbu li Ġesu’ ħasel saqajn l-Appostli.

Il-Madonna kienet marret tgħin lill-qariba tagħha, Sant Eliżabetta.  Tistgħu titolbu it-Tieni Misteru tal-Ferħ tar-Rużarju.

Kif tuża dan l-ispazju

Alla jkellimna b'ħafna modi, inkluż permezz tal-qaddisin tal-Knisja. Hawnhekk tista' ssib tagħrif u attivitajiet li jistgħu jgħallmuk dwar x'inhi l-qdusija u li jħeġġuk tgħix ħajja dejjem aktar qaddisa.