Santa Marija de Rosa

15 ta’ Diċembru

Sta Marija de Rosa twieldet fi Brescia fl-Italja fl-1813. Mal-ewwel wieħed jaħseb li din it-tifla kellu jkollha l-ġmiel ta’ ħajja quddiemha. Missierha kien industrijalist, u ommha kontessa. Hija kienet edukata flimkien ma’  ħutha l-oħra l-bniet mis-sorijiet fl-istess belt.

Imma meta kellha biss ħdax-il sena tilfet lil ommha b’marda terminali. Hi kellha titlaq mill-iskola biex tgħin lil missierha fl-Industrija tal-insiġ.

Sa mill-bidu, hi bdiet tieħu l-akbar interess fil-ġid tal-ħaddiema, speċjalment in-nisa u dawk li kienu jsofru mill-faqar u l-mard. Il-ħajja tagħha meta kienet żagħżugħa kienet mimlija inkwiet u taħwid. Meta kellha biss 23 sena faqqgħet epidemja tal-kolera. Il-kolera hija marda serja li tinxtered permezz tal-ilma kkontaminat. Kienet toqtol lil min jixorbu wara ftit siegħat.

Imbagħad fl-1848 Brescia għaddiet minn gwerra kiefra magħrufa fl-istorja bħala “L-għaxart ijiem ta’ Brescia”. It-truppi attakkaw il-belt, ħafna minn nies ġew maqtula u kollox ġie misruq. Marija mill-ewwel telqet il-kumdita ta’ darha u marret tgħin sew spiritwalment kif ukoll moralment lil dawk milquta mill-kolera kif ukoll fuq il-kamp tal-battalja. Eventwalment bdiet kongregazzjoni ta’ sorijiet , magħrufa bħala l-Qaddejja tal-karità biex jieħdu ħsieb il-morda, dawk li qed isofru u lill-fqar. Marija de Rosa kienet pijuniera fil-kamp soċjali. Illum ix-xogħol soċjali jitqies bħala professjoni. L-għan hu li tgħin lil min ibagħti jifhem id-diffikultajiet li għaddej minnhom u li tgħinu jġib ‘l quddiem is-sitwazzjoni tiegħu. Illum żgħażagħ interessati f’dax-xogħol imorru jistudjaw l-Università biex isiru social workers.

Tajjeb li hawn tiddiskuti mat-tfal xi kwalitajiet għandek bżonn biex issir social worker. 

Jixtiequ jsiru social workers?

Din iż-żgħażuha tħeġġet biex tgħin, bla ma taqla’ flus, fil-kamp soċjali meta rat it-taħwid li ġabu l-gwerra u l-mard. F’dak iż-żmien għaqdiet volontarji biex jgħinu f’każi estremi bħal dawn ma kienux jeżistu. 

Inkuraġġixxi lit-tfal ifittxu fuq the Red Cross and Doctors Without Borders, soċjetajiet biex jgħinu f’emerġenzi kkawżati minn gwerra, diżastri naturali, epidemiji. Il-Caritas ukoll tgħin f’dawn is-sitwazzjonijiet. Ħafna nies ġenerużi jaħdmu volontarjament ma’ dawn l-organizzazzjonijiet , billi jagħtu saħħithom, ħinhom u flushom biex jgħinu lil min hu batut.

Fittex xi xogħol volontarju li jsir fil-parroċċa tiegħek.

It-tfal jistgħu jgħinu wkoll f’dak li jinqala’ fil-familja mingħajr ma jistennew żieda fil-pocket money tagħhom. 

Hemm miktub li waqt il-Gwerra ta’ Brescia li semmejna s-suldati attakkaw l-isptar fejn Marija u sħabha s-sorijiet kienu qed jgħinu lill-feruti u s-suldati li kienu qed imutu. Marija b’ħafna fidi u b’talb ferventi qabdet Kurċifiss kbir, fetħet il-bieb tal-isptar u għollietu faċċata tas-suldati. Alla sema’ t-talba tagħha. Is-suldati telqu lura u l-bieb ingħalaq. Marija emmnet li Alla jisma’ t-talb tagħha. 

  • Għin lit-tfal jiftakru f’sitwazzjonijiet fejn huma beżgħu ħafna, kienu diżappuntati jew kellhom ħafna ħsibijiet negattivi. X’kienu jagħmlu? Jekk huma ma jsemmux it-talb issuġġerieh int. 
  • Għinhom jaħsbu xi jħossu meta jaraw li Alla ma jkunx sema’ t-talb tagħhom. 

It-tfal għandhom ikunu jafu li huma speċjali għal Alla u li hu jridhom jitolbuH meta jkollhom bżonn. 

Spjegalhom kif xi kultant iħallina nistennew, ħalli nitgħallmu li nieħdu paċenzja u nsiru nafdawH aktar. (Hawn agħti xi eżempji fil-ħajja ta’ kuljum fejn huma mhux dejjem jgħidu “iva” għalli jitolbuhom.)

Marija de Rosa kienet frontliner. Dawk li huma frontliners huma dejjem magħna. Huma jinkludu lit-tobba, n-nurses, il-pulizija, is-suldati… huma jaċċertawna mis-sigurta tagħna.

Fl-epidemiji, pandemiji u disastri naturali ikunu ħafna li jkunu minn ta’ quddiem.  Jistgħu isemmu xi oħrajn. Fil-pandemija tal-covid 19 huma l-eroj ta’ daż-żmien.

Tista’ torganizza xi Prayer Time aktar twil biex ikun ħin speċjali fl-Avvent.  Tajjeb li t-tfal jitolbu għall-frontliners, il-morda u għal dawk li jgħixu waħedhom f’din il-pandemija.

Spiċċa b’talba ta’ fiduċja fil-Mulej u xi innu sabiħ li jispira tama.eg Amazing Grace, Kemm Inti Kbir, jew xi innu tal-Avvent.

Din il-mara sinjura għenet ħafna lill-fqar, lil dawk l-aktar fil-bżonn u lill-morda, anke waqt l-epidemija tal-kolera li laqtet lil Brescia ħażin ħafna fl-1836. Hi kienet “frontliner” kbira!

Illum aħna wkoll qegħdin ngħixu waqt pandemija u għandna ħafna x’nirringrazzjaw lill-“frontliners”! Agħmel kartolina jew poster żgħir biex tirringrazzja lil dawk il-“frontliners” li taf, fosthom tobba, “nurses,” pulizija, ħaddiema fil-ħwienet essenzjali, għalliema, u ħafna “frontliners” oħrajn. U tinsiex tibgħatilna l-kartolina jew il-poster qabel tibgħatha lill-“frontliners” biex inkunu nistgħu ntellgħuha fuq is-sit tagħna!

Kif tuża dan l-ispazju

Alla jkellimna b'ħafna modi, inkluż permezz tal-qaddisin tal-Knisja. Hawnhekk tista' ssib tagħrif u attivitajiet li jistgħu jgħallmuk dwar x'inhi l-qdusija u li jħeġġuk tgħix ħajja dejjem aktar qaddisa.