Santa Roża minn Viterbo

4 ta' Settembru

Santa Roża twieldet ġewwa Viterbo, belt fl-Italja ċentrali u għexet bejn 1235 u 1252.  Kienet tifla bi spiritwalita profonda.

Minn meta kienet ta’ età żgħira, Santa Roza kienet turi qdusija straordinarja; jingħad li meta kellha tlett snin talbet ħdejn it-tebut ta’ zija tagħha li kienet għadha kif mietet, u zijitha reġgħet tqajjmet mill-mewt!

Meta kien għad biss kellha seba snin, kienet tqatta ħajjitha fit-talb u l-penitenza ġewwa kamra żgħira fid-dar tal-ġenituri tagħha. F’dan iż-żmien Roża kienet dehritilha l-Madonna u qaltilha biex tidħol Terzjarja Franġiskana u tkun xiehda għal Alla fid-dinja (it-terzjarji huma it-tielet  ordni Franġiskan li hu magħmul minn persuni miżżewġin jew ġuvintur u xebbiet, li jgħixu regola miktuba għalihom minn San Franġisk t’Assisi).

Meta kellha 12-il sena ħarġet fit-toroq tipriedka!  Kienet tkellem in-nies dwar l-awtorita tal-Papa, l-indiema, il-ġustizzja u l-ħniena filwaqt li tħeġġeġ in-nies biex jibqgħu sħaħ fil-Fidi.  Kienet ħabbret li kien ser immut l-Emperatur Frederiku, dan miet 8 t’ijiem wara it-tħabbira.

Roża xtaqet tidħol soru imma ma ġietx aċċetata għax kienet fqira.  Roża mietet ftit snin wara fl-età  żgħira ta’ 17-il sena.  Il-ġisem tagħha ittieħed ġewwa l-kunvent tas-Sorijiet; l-istess Sorijiet li ma aċċettawiex biex tidħol soru magħhom, issa kienu aċċettawha bħala qaddisa.

Ħudu l-opportunita biex tkellmu t-tfal dwar il-Papa:

  • Ismu propja; ir-raġun li għażel l-isem ta’ Franġisku ~ dwar pajjiżu ~ kif jintgħażel Papa mill-Kardinali li jmorru Ruma meta immut Papa.
  • Sibu ritratt tal-Papa u waħħluh ma kartonċina flimkien ma xi sentenza minn tiegħu
  • Ikkunsidra li tikteb messaġġ privat lill Papa u ibgħatulu! Għandkom l-informazzjoni ta’ kif tistgħu tibgħatu messaġġ fuq il-‘link’ hawn.

Bħal Santa Roża:

  • aħna ilkoll imsejjħin biex inkun xiehda għal Alla fid-dinja; billi nuru il-fidi tagħna fih bil-mod ta kif ngħixu.
  • aħna xiehda bil-mod kif taġixxu ma’ l-oħrajn, għax Hu hekk għamel: aċċetta lill kulħadd. Aqsam mat-tfal esperjenzi fil-ħajja ta’ kuljum ta’ kif tista tkun xiehda.
  • aħna nkunu xiehda ta’ Alla meta nitkellmu b’mod sempliċi dwar il-veritajiet tal-Fidi tagħna; tistgħa tiddiskuti mat-tfal kif jirrispondu lil xi ħbieb tagħhom li jgħidu li meta tisma il-Quddiesa onlajn tiswa daqs li kieku tkun preżenti ġewwa l-knisja.

Ħin għat-talb mal-familja: ħeġġeġ lit-tfal biex jitolbu ghal Papa u ħalli tfal jitolbu b’mod spontanju għal Papa.    

Itolbu lil Ġesù u lil Madonna għal bżonnijiet tal-Papa

Qatta ftit ħin ta’ silenżju (muzika relassanti fl-isfond) daħħal lit-tfal fil-preżenza ta’ Alla. 

Mexxi talba mat-tfal biex jitolbu lill Alla biex jurihom kif jistgħu isservuh fil-ħajja tagħhom.

Kif tuża dan l-ispazju

Alla jkellimna b'ħafna modi, inkluż permezz tal-qaddisin tal-Knisja. Hawnhekk tista' ssib tagħrif u attivitajiet li jistgħu jgħallmuk dwar x'inhi l-qdusija u li jħeġġuk tgħix ħajja dejjem aktar qaddisa.