Sant’Anton Abbati

17 ta' Jannar

Sant’Anton Abbati għex bejn il-251 u 360 AD. Twieled Koma post fl-Eġittu ta’ fuq. Il-familja tiegħu kienet Kristjana u hu kiber bħala żgħażugħ ubbidjenti u tar-rispett. Hu kellu biss wieħed u għoxrin sena meta mietu l-ġenituri tiegħu u ħallew lilu u lill-oħtu sinjuri kbar. 

Kien f’dan iż-żmien li waqt li kien f’ċerimonja fil-knisja kien impressjona ruħhu minn sentenza mill-Evanġelju ta’ San Mattew (19:21):

“Jekk trid tkun perfett mur biegħ kulma għandek, agħti kulma jkollok lill-fqar u jkollok teżori fis-sema.” Dis-sentenza ġegħlitu jbiddel ħajtu.

Hu biegħ kulma kellu u ta kollox lill-fqar. Lil oħtu qegħdha f’kunvent u talab lil nisa qaddisa li kienu jgħixu hemm biex jieħdu ħsiebha. Hu telaq barra l-belt u beda jgħix ġo naqra ta’għarix. Beda jaħdem it-twapet biex jaqla’ xi ħaġa x’jiekol. Aktar tard mar fid-deżert biex jgħix ħajja ta’ waħdu. U għalhekk kulħadd sar jafu bħala wieħed mill-Patrijiet tad-Dezert billi ħafna nies oħra qaddisa marru warajh biex jgħixu bħalu. Il-ħajja tiegħu fid-deżert kienet ikkaratterizzata bil-penitenzi, sagrifiċċju u meditazzjoni kontinwa fis-skiet. Imma bata ħafna minn tentazzjonijiet qawwija għax kellu ħafna dubji jekk kienx qed jagħmel l-aħjar ħaġa f’ħajtu li baqa’ fid-deżert jagħmel il-penitenzi biex jibqa’ safi. Sadanittant hu ħalla d-deżert darbtejn għal xi żmien qasir: l-ewwel darba biex jagħmel kuraġġ lill-Kristjani li kienu ppersegwitati u darb’oħra biex jippriedka lil grupp ta’ nies li kienu magħrufa bħala eretiċi, li kienu qed jipprietkaw duttrina ħażina fuq Ġesù Kristu. 

Sant’Anton Abbati dejjem narawh b’ħanżir fejn saqajh. Dan għax hu kien salva u fejqu hu. Huwa magħruf bħala l-protettur tal-annimali domestiċi. F’xi pajjiżi inkluża Malta, l-annimali domestiċi jkunu mbierka fil-festa tiegħu.

Tajjeb li ngħaddu lit-tfal l-ideja li kien Patri tad-Deżert billi nuruhom mappa ta’ l-Eġittu , infehmuhom fejn hu d-deżert li hu vojt minn kollox il-bogħod minn kull belt kbira  jew żgħira. Tista tfehemhom billi tfakkarhom xi differenzi mill-ambjent li jafu eż: bla djar u ħwienet, bla TV, radio, mobiles, tablets! Anton mar f’dan l-ambjent, ħalla kollox warajh biex ikollu kuntatt akbar ma’ Alla, kien jgħix bħala eremit, ħajja ta’ talb , kwiet u penitenzi. Anton mar fid-deżert biex jgħix ħajja kif ħass li Alla jrid minnu biex ikun aktar qrib tiegħU. Hawn tajjeb li nispjegaw lit-tfal li biex inkunu bħal Sant’Anton mhux bil-fors nagħmlu bħalu u mmorru fid-deżert, naħarbu f’xi post il-bogħod biex inkunu waħedna, inħallu l-familja u r-responsabbiltajiet tagħna. Nistgħu nimxu wara Ġesù kull fejn inkunu. Hu dejjem preżenti f’ħajjitna. Imma bħal Anton nindunaw li din il-ħajja mhux dejjem faċli! Aħna wkoll ikollna t-tentazzjonijiet. 

It-tentazzjoni hija ġlieda ġo fina u madwarna. Irridu nirbħu l-ħażin bit-tajjeb. Din hija ġlieda kontinwa, deċiżjoni li nagħmlu t-tajjeb dejjem. Għin lit-tfal biex jindunaw b’sitwazzjonijiet fejn ikollhom ġlieda magħhom infushom biex jagħżlu t-tajjeb.

Tista’ ġġibilhom xi eżempji prattiċi relatati mal-ħajja tagħhom fil-familja:

  • li jmorru malajr meta jgħajtulhom
  • li ma jissuppervjawx meta jiġu kkoreġġuti
  • li jirbħu r-rabja
  • li jagħmlu dak li hu dmirhom
  • jkollhom imġieba tajba mal-ħbieb

Ħafna drabi waqt it-talb tagħna nitolbu biss. Wieħed jista jikkonsidra l-ewwel pass għall-meditazzjoni; lnsejħulu “Ħin ta’ kwiet speċjali ma’ Ġesù”. Ippreparahom minn qabel għal dan: tistgħu tixgħelu xi xemgħa, tqabbdu ftit mużika baxxa, tpoġġu f’pożizzjoni mhux bħas-soltu…

Inkuraġġixxi t-tfal jagħlqu għajnejhom, u joqgħodu ftit fil-kwiet fil-preżenza ta’ Ġesù.  

Sant’Anton tilef lill-ġenituri tiegħu meta kien għadu adoloxxent. Hu ħa ħsieb lil oħtu ż-żgħira, u hekk kif daħlet f’kunvent, hu ta kollox lill-fqar u telaq ’il barra mill-belt. Anton beda jgħix waħdu fid-deżert, jitlob lil Alla fis-skiet. Kien ispirat mill-Evanġelju ta’ San Mattew (19:21).

Oħloq l-ispazju ta’ talb tiegħek.

Sant’Anton għex ħafna minn ħajtu waħdu jitlob lil Alla. Illum il-ġurnata nsibuha diffiċli sabiex nsibu dan il-ftit ħin għall-kwiet u nqattgħuh ma’ Ġesù.

Għalhekk ninkoraġġixxu biex issib rokkna fid-dar tiegħek u toħloq tinda biex titlob u taqra dwar Alla.

Din tista’ tkun kartuna, tinda żgħira kulurita, siġġu komdu etċ… Żejjen dan bi stampi, ġib il-Bibbja u qatta’ ftit ħin waħdek ma’ Ġesù. Dan jista’ jgħinnek tiffokka aktar fuq Ġesù fit-talb.

Tinsiex taqsam magħna ritratt ta’ din ir-rokna.

Kif tuża dan l-ispazju

Alla jkellimna b'ħafna modi, inkluż permezz tal-qaddisin tal-Knisja. Hawnhekk tista' ssib tagħrif u attivitajiet li jistgħu jgħallmuk dwar x'inhi l-qdusija u li jħeġġuk tgħix ħajja dejjem aktar qaddisa.