Sultan Ġust

Spazju ta’ talb fid-dar u Talba għall-ħajja sempliċi

Hello Tfal!

Ġesù kien Re imma mhux bħar-rejiet tad-dinja li jgħixu fil-palazzi, għandhom ħafna flus, jgħixu ħajja komda u jibżgħu ibatu għall-oħrajn. Ġesù twieled f’Betlem, mexa t-triq tal-Kalvarju u miet fuq is-salib. Għalhekk jgħallimna li biex veru ngħixu ħajja ta’ slaten għandna ngħixu ħajja sempliċi, naqdu u nħobbu lil xulxin, nagħmlu dmirna sew u nagħmlu dejjem dak li hu tajjeb. Il-Prayer Space tal-lum jisimha: Sultan Ġust.

Għandna bżonn:

  • tikketti ta’ nkoraġġiment
  • karta bajda jew tal-kulur, jew jekk trid tista’ tuża l-mudell tat-tiketta mehmuż
  • kuluri
  • pinna jew lapes

Ħares ftit lejn it-tikketti ta’ nkoraġġiment fil-folja. Ġesù pprattika dawn it-tikketti kollha. Mill-folja tal-karti għażel tikketta. Meta tagħżilha pinġi t-tikketta fuq il-karta l-bajda jew tal-kulur (jew jekk trid tista’ tuża’ l-mudell). Fuq naħa ikteb it-tiketta li għażilt eż. Il-ferħ, u fuq in-naħa l-oħra ikteb talba biex Alla jgħinek tkun sultan ġust bħal Ġesù billi twassal il-ferħ tiegħu kull fejn tkun.

Saħħa tfal!

Sakemm nerġgħu niltaqgħu.

Kif tuża din il-paġna

Alla jkellimna b'ħafna modi, inkluż permezz tat-talb li nitolbu fid-djar tagħna. Hawnhekk tista' ssib tagħrif u attivitajiet li jistgħu jgħallmuk modi differenti ta' kif titlob u jħeġġuk tieħu r-relazzjoni tiegħek m'Alla b'aktar serjetà.