Fardal maħmuġ

Spazju ta’ talb fid-dar u Talba biex naqdu lil Alla

Helow tfal!

Il-ħwejjeġ li nilbsu jgħidu ħafna dwarna. Jekk xi ħadd jilbes uniformi tal- pulizija, insiru nafu x-xogħol u l-passjoni tiegħu.  

Fardal maħmuġ dwar il-persuna li tilbsu. Jgħidilna li min jilbsu jaħdem ħafna u xi drabi jitħammeġ ukoll waqt li jkun qed iservi lill-oħrajn u lis-sinjur tiegħu.  

Fuq l-eżempu ta’ Omm Marija aħna wkoll kollha msejħin biex inħammġu l-fardal tagħna u naqdu lil Alla tagħna.   

Bħal Marija nistgħu aħna wkoll ngħidu, “Hawn jien il-qaddejja tal-Mulej; ħa jsir minni skont kelmtek.”

Alla għandu jixtieq minna li nħobbu lil kulħadd u dejjem; bħal Marija rridu nwasslu l-aħbar it-tajba lil kulħadd u l-Ispirtu s-Santu ser jgħinna. Alla jixtieq l-imħabba tagħna billi naqdu lilu u lill-oħrajn. Jekk it-tweġiba tagħna tkun ‘Iva’ L-Imħabba ta’ Alla fid-dinja tkompli tasal għand kulħadd.  

Il-prayer space li ser nagħmlu llum (fimkien ma dawk li jgħixu magħna) jisimha: Fardal Maħmuġ u biex nagħmlu dan għadna bżonn:

  • Fardal jew karta b’forma ta’ fardal
  • Marker

Se nibdew billi nilbsu l-fardal tagħna jew  jekk ma għandniex nistgħu niktbu isimna fuq il-karta b’ forma ta’ fardal bħala sinjal li rridu naqdu lil Alla. 

Ser nkomplu dan il-mument ta’ talb billi nieħdu ftit ħin biex naħsbu dwar il-fradal tagħna. Kemm qegħdin nużawhom u kemm qed inħammġuhom waqt li nservu lil Alla u lil xulxin b’ imħabba?

Pawza ta’ 5 sekondi 

Issa ser nagħlqu għajnejna u nitolbu lil Alla biex jgħinna nisimgħu l-kelma tiegħu u naqdu lilu u lil xulxin, billi npoġġu l-imħabba kull ma’ naħsbu, nagħmlu u ngħidu.  

Pawza ta’ 10 sekondi miġburin fit-talb.

Saħħa ħbieb sakemm nerġgħu niltaqgħu.

Kif tuża din il-paġna

Alla jkellimna b'ħafna modi, inkluż permezz tat-talb li nitolbu fid-djar tagħna. Hawnhekk tista' ssib tagħrif u attivitajiet li jistgħu jgħallmuk modi differenti ta' kif titlob u jħeġġuk tieħu r-relazzjoni tiegħek m'Alla b'aktar serjetà.