Ħabel ta’ tama

Spazju ta’ talb fid-dar u Talba lill-Madonna għall-protezzjoni mill-Covid-19

Din il-prayer space jisimha Ħabel ta’ Tama u għaliha għandna bżonn:

  • Madwar 6 biċċiet suf twal madwar 70ċm
  • Imqass

Ħu ftit ħin biex taħseb dwar it-talb tiegħek.  It-talb huwa bħal ħabel ta’ tama bejna u bejn Alla. Hu jisma’ it-talb kollu tagħna; meta nadurawh, nfaħħruh, nirringrazzjawh, ngergru  u ankè meta nitolbuh dak li neħtieġu jew nixtiequ bħalma għamlet din il-mara. 

Issa, għaqqad flimkien 6 biċċiet suf u immaljahom biex tifforma bħall-ħabel żgħir. 

Żomm dan il-ħabel f’ idejk u itlob lil Alla biex tiftakar ta’ spiss kemm iħobbok u jħenn għalik il-Mulej.

Ftit ħin miġburin fit-talb.

Fl-aħħar, tista’ ddawwar dan il-ħabel m’idejk biex tiftakar li f’ħajtek qatt u qatt m’għandek tieqaf titlob.

Talba lill-Madonna għall-protezzjoni mill-Covid-19

Għażiża Madonna,
inti dejjem kont magħna fl-istorja ta’ Malta.
In-nanniet u l-bużnanniet tagħna għadhom jirrakkuntawlna
kif grupp ta’ vapuri mimlijin bl-ikel daħlu fil-Port il-Kbir
fil-ġurnata tal-festa tiegħek 78 sena ilu
meta kollha kienu bil-ġuħ waqt il-Gwerra.

Illum ukoll nitolbuk tkun magħna f’dawn iż-żminijiet diffiċli tal-Covid-19.
Nitolbuk għal dawk in-nies kollha madwar id-dinja li qed imutu minħabba dan il-virus,
għal dawk li huma morda,
għal dawk li qed ibatu għax huma weħidhom jew m’għandhomx flus.
Nitolbuk ukoll għat-tobba u għall-ħaddiema l-oħra kollha
li jirriskjaw ħajjithom għall-oħrajn biex jagħmlu xogħlijiet importanti ħafna.

Nitolbuk tipproteġina,
biex nibqgħu nieħdu ħsieb xulxin
bil-kuraġġ u bil-ferħ.
Nitolbuk tħares lejna,
biex aħna wkoll inħobbu lil Alla b’qalbna kollha.

Ammen.

Kif tuża din il-paġna

Alla jkellimna b'ħafna modi, inkluż permezz tat-talb li nitolbu fid-djar tagħna. Hawnhekk tista' ssib tagħrif u attivitajiet li jistgħu jgħallmuk modi differenti ta' kif titlob u jħeġġuk tieħu r-relazzjoni tiegħek m'Alla b'aktar serjetà.