L-Anġli Kustodji

2 t’Ottubru

L-anġli jeżistu!

Il-kunċett tal-eżistenza tagħhom, realtà astratta fih innifsu, mhux faċli biex it-tfal jifhmuh. Biex inkellmuhom dwar din ir-realtà, irridu noqogħdu attenti li ma nippreżentawx lill-anġli bħala ħbieb immaġinarji tat-tfal jew xi “fairy”!

Hemm ħafna referenzi għall-anġli fil-Bibbja. Inkoraġġixxi lit-tfal jagħmlu lista tal-istejjer kollha li jiftakru mill-Bibbja u li fihom jissemmew l-anġli. Ħarsa ħafifa lejn stampi minn Bibbja tat-tfal tgħinhom jaraw ir-realtà tal-anġli mill-kuntest tal-Evanġelju. Dawn l-istejjer jistgħu jinkludu:

  • L-Anġlu Gabrijel iħabbar lil Marija li kellha tkun omm Ġesù;
  • L-anġlu messaġġier li qal lil Ġużeppi f’ħolma li t-tifel ta’ Marija hu bin Alla, li qallu biex isemmi lit-tifel Ġesù u li aktar tard inebbħu biex jitlaq lejn l-Eġittu għax Erodi ried joqtol lit-tifel;
  • L-anġli li dehru lir-rgħajja meta ħabbrulhom it-twelid ta’ Ġesù;
  • L-anġli li qdew lil Ġesù fid-deżert;
  • L-anġlu li deher lil Ġesù fuq l-Għolja taż-Żebbuġ biex jagħmillu l-qalb;
  • L-anġli li ħabbru l-qawmien mill-mewt ta’ Ġesù.

L-anġli kustodji huma anġli li huma magħżula minn Alla għal missjoni speċjali. Dawn qatt ma kienu bnedmin li mbagħad saru anġli; kienu anġli minn dejjem. Għax Alla jaf lil kull wieħed u waħda minna individwalment, Alla jqabbad anġlu kustodju ma’ kull persuna biex jiggwidawna u jżommuna qrib tiegħu, biex iżommuna fit-triq it-tajba lejh u biex iħarsuna mill-ħsara u mid-deni.

F’waħda mill-meditazzjonijiet tiegħu ta’ kull filgħodu f’Santa Marta, Papa Franġisku jirreferi għall-anġlu kustodju bħala “kumpann tal-vjaġġ.” Il-Papa qal li l-emozzjoni sbieħ li nħossu huma “l-vuċi tal-anġlu kustodju tagħna.” Ix-xogħol tal-anġlu kustodju hu li jiggwidana, jipproteġina u jissapportjana. Alla jagħtina wkoll nies li jagħmlu magħna bħalma jagħmel l-anġlu kustodju. Inkoraġġixxi lit-tfal jagħmlu lista ta’ dawn in-nies, li jistgħu jkunu:

  • dawk li jieħdu ħsiebna d-dar;
  • qraba tagħna;
  • l-għalliema u l-katekisti;
  • sħabna.

Jekk għandhom ħuthom jew kuġini iżgħar minnhom, ħeġġeġ lit-tfal iġibu ruħhom magħhom bħall-anġlu kustodju. Tkellem kif jistgħu jagħmlu dan. Isma’ dak li għandhom xi jgħidu.

Waqt il-ħin ta’ talba issuġġerixxi lit-tfal biex jagħlqu għajnejhom u jimmaġinaw li jistgħu jaraw lill-anġlu kustodju. X’jixtiequ jgħidulu/jistaqsuh? Tista’ tħeġġiġhom jitkellmu dwar dan jew sempliċiment jagħmlu dan l-eżerċizzju fil-kwiet. Ġesù jafna individwalment. Għinhom jibnu r-relazzjoni personali tagħhom ma’ Ġesù billi jibdew it-talba b’dan il-mod: “Ġesù, jiena (l-isem tat-tifel/tifla). Jiena naf li inti tafni għax tajtni anġlu kustodju biex jieħu ħsiebi.” Ħeġġiġhom ikomplu din it-talba billi jesprimu tifħir u ringrazzjament lil Alla.

Il-ġenituri u dawk li jieħdu ħsieb lit-tfal huma mħeġġa jbierku lit-tfal tagħhom u jitolbu fuq it-tfal tagħhom il-protezzjoni tal-anġlu kustodju.

Alla jqabbad anġlu kustodju ma’ kull persuna biex jiggwidawna u jżommuna qrib tiegħu.

Niżżel, printja u pinġi l-istampa t’hawn isfel u wara dendilha fil-kamra tiegħek biex kull filgħodu tiftakar titlob it-talba lill-anġlu kustodju. U tinsiex tibgħatilna ritratt tat-tpinġija tiegħek biex inkunu nistgħu ntellgħuha fuq is-sit!

Kif tuża dan l-ispazju

Alla jkellimna b'ħafna modi, inkluż permezz tal-qaddisin tal-Knisja. Hawnhekk tista' ssib tagħrif u attivitajiet li jistgħu jgħallmuk dwar x'inhi l-qdusija u li jħeġġuk tgħix ħajja dejjem aktar qaddisa.