L-Għid il-Kbir

Ġesù qam tassew! Hallelujah!

Eseġeżi tar‑rakkont ta’ Għemmaws

Via Lucis/Id-Dawl li Jmexxina