Santa Marija Goretti

6 ta’ Lulju

Santa Marija Goretti, fis-sempliċità ta’ ħajjitha ta’ tfajla zgħira, għandha tagħlima mhux biss għaż-żgħar tagħna imma wkoll għalina l-kbar.

Li tirreżisti t-tentazzjoni hija l-akbar sfida tan-nisrani.

It-tentazzjoni tista tkun ta’ kull forma. Biex inwasslu s-sens ta’ din l-isfida lit-tfal, jiddependi ħafna mill-età tat-tfal li nkunu qegħdin nitkellmu magħhom.

Irridu nifhmu li s-saħħa li tirreżisti ma tiġix weħidha jew f’daqqa waħda. Hemm bżonn li aħna nrawmu fihom din is-saħħa interna billi nibnu pass wara pass  huma u jikbru.

Minn ċkunithom nistgħu nrawmu fihom is-sens li jirreżistu xewqat billi nrawmu fihom is-sens ta’ stennija, anki jekk tkun xi ħaġa tajba, biex kemm jista’ jkun jitbegħdu mill-ħsieb ta’ “Irrid xi ħaġa, u rridha issa.”

Tkun prattika tajba li meta jitolbu xi ħaġa, mhux dejjem taqtgħalhom xewqithom fil-pront, sakemm ma tkunx xi ħaġa verament bżonnjuża. Tajjeb li xi drabi nużaw ir-risposta ta’ “Mhux issa. Mhux illum.” Din tista tkun talba għal ċikkulata, ġelat, mobile, jew anki talba għal xi ħin itwal mal-ħbieb. Il-prattika li wieħed jitgħallem jirreżisti xewqat, eventwalment wieħed jirreżisti f’sitwazzjonijiet aktar serji li jibdew jinbtu fl-adoloxxenza.

Ikun tajjeb li f’ħinijiet ta’ familja flimkien ninkoraġġixxu lit-tfal ilissnu talb personali relatat mal-esperjenza li jkunu qegħdin jagħmlu matul il-ġimgħa.

Tajjeb ukoll li jduru lejn min ikunu naqsu u jgħidu “Sorry,” u din tgħodd għalina l-kbar ukoll.

Wara li nkunu rajna flimkien il-vidjow tal-ħajja ta’ Marija Goretti, ikun tajjeb li nistaqsu lit-tfal:

– X’laqatkom minn din l-istorja?

– X’jaħsbu fuq Marija Goretti?  F’hix jammirawha?

Nistghu ninkoraġġixxu lit-tfal stess jagħtu eżempji f’liema ċirkustanzi, huma bħala nsara żgħar, ikollhom jirreżistu u jgħidu “Le” għall-pressjoni minn dawk ta’ madwarhom.

Tajjeb li nistaqsu lit-tfal x’jaħsbu fuq Alessandro, għaliex jista’ jkun li l-ewwel reazzjoni tkun li kien raġel ħażin, u dwar l-opinjoni tagħhom x’wasslu biex jibdel ħajtu.

Wassalhom għal ħsieb kemm tħossok iżjed ferħan:

  • meta jiddispjaċik meta tonqos lil xi ħadd
  • meta titlob maħfra
  • meta fil-Qrar, Ġesù jaħfrilna u jsaħħaħna biex nibqgħu nirreżistu

Dan it-tip ta’ djalogu jagħti lok li nsiru nafu iżjed fil-fond lit-tfal tagħna għaliex inkunu qed nagħtuhom opportunità li jiftħu qalbhom magħna.

T’età żgħira Goretti kellha l-virtù tal-perseveranza. Hi dejjem baqgħet tħobb lil Alla tant li hi għażlet tmut milli tagħmel id-dnub. Goretti żammet iebes u sod fost it-tentazzjonijiet biex turi kemm hi tħobb lil Ġesù!

Poġġi bilqiegħda quddiem xi ħelu li inti vera tħobb! Oqgħod ħares lejh mingħajr ma’ tmissu għal għaxar minuti – uża timer! … Jekk inti tiekol dan il-ħelu qabel ma jdoqq it-timer inti tkun tista’ tiekol il-ħelu kollu u tkun ukoll tgħallimt mill-ħajja ta’ Goretti!

Kif tuża dan l-ispazju

Alla jkellimna b'ħafna modi, inkluż permezz tal-qaddisin tal-Knisja. Hawnhekk tista' ssib tagħrif u attivitajiet li jistgħu jgħallmuk dwar x'inhi l-qdusija u li jħeġġuk tgħix ħajja dejjem aktar qaddisa.