Madre Tereża

5 ta’ Settembru

Agnes Gonxha Bojaxhiu kienet tfajla minn Skopje, fil-Maċedonja. Saret magħrufa mad-dinja kollha bħala Madre Tereza ta’ Kalkutta. Kienet mara ċkejkna imma ġgant  ta’ mħabba lejn Alla.

Il-Premju Nobel għall-Paċi ingħatalha għall-dak li għamlet mal-ifqar fost il-fqar, il-morda, id-dgħajfa, dawk bla dar u l-moribondi li kienu qalb il-kerrejja ta’ Kalkutta. Irrifjutat il-festa għad unur tagħha meta ngħatat il-Premju Nobel u l-flus tathom kollha lill-foqra tal-Indja.

Ġiet imsejjħa “l-Anġlu tal-Ħniena”, iżda hi ddefiniet lilha nfisha bħala “lapes f’idejn Alla li bih jikteb ittra ta’ mħabba lid-dinja”.

Madre Tereza ffundat il-Missjunarji tal-Karità. Il-komunità bdiet bi 13-il membru u llum fiha aktar minn  4,000 soru bħala Missjunarji tal-Karità, imxerrdin madwar id-dinja.

Hi ġiet Malta fl-1967 u fl-1976. Il-Missjunarji tal-Karità fetħu dar ġo Bormla biex jgħinu lill-foqra u lil dawk fil-bżonn.

Wara li taraw il-vidjow mat-tfal, staqsuhom x’jaħsbu dwar kif jimmaġinaw il-ħajja f’postijiet fqar.

Hija diffiċli ħafna għat-tfal tagħna biex japprezzaw ir-realtà u d-diffikultajiet li ħafna nies, l-aktar it-tfal, ikollhom jaffaċċjaw f’ambjenti bħal dawn:

 • Inkoraġġixxi lit-tfal ftit akbar biex ifittxu informazzjoni u stampi tal-postijiet f’Kalkutta, fl-Indja, fejn għexet Madre Tereża.
 • Spjega lit-tfal ftit iżgħar xi tfisser tgħix f’postijiet maħmuġa u b’nuqqas ta’ spazju, u mingħajr bżonnijiet bażiċi bħall-ikel, ilma, sodod komdi u banji. Dan l-eżerċizzju jgħin lit-tfal mhux biss biex japprezzaw aktar ix-xogħol ta’ Madre Tereża imma wkoll biex japprezzaw ħafna mill-affarijiet li għandhom.

Anke bħala tifla Madre Tereża ħasset il-bżonn li taqsam dak li kellha mal-oħrajn u li tkun sensittiva għall-bżonnijiet tal-oħrajn. Tkellem mat-tfal:

 • Dwar x’jistgħu jaqsmu mal-oħrajn;
 • Meta u fejn jistgħu jagħmlu dan;
 • U ma’ min.

Madre Tereża kienet tgħid: “Tagħmel differenza kbira tibda mill-attivitajiet iż-żgħar”.

Inkoraġġixxi lit-tfal jagħrfu dawn l-“attivitajiet iż-żgħar” li jagħmlu differenza lill-oħrajn (li jagħmlu faċendi fid-dar minn jeddhom, per eżempju). Tista’ tagħti xi premju waqt ħin speċjali tal-familja għal dawk it-tfal li kienu l-aktar twajba u t’għajnuna għall-oħrajn. F’mument ta’ talb flimkien, għin lit-tfal jesprimu gratitudni għal esperjenza waħda speċjali li għamlithom ferħana f’dik il-ġurnata partikolari.

Madre Tereża kienet soru li għenet u qdiet lill-foqra. Għalkemm kienet taf li Alla kien iħobbha, xorta ġieli ħassitha fid-dlam. Però dejjem baqgħet qrib Alla, waqt li servietu bit-talb. Fl-1979 rebħet il-Premju Nobel għall-Paċi għax pruvat tikkumbatti l-faqar u b’hekk saħħet il-paċi.

Il-21 ta’ Settembru hu l-Jum Internazzjonali tal-Paċi, u biex niftakru f’din il-ġurnata u biex nimxu fil-passi ta’ Madre Tereża illum se nagħmlu poster bis-simbolu tal-Paċi!

Għandna bżonn:

 • Kartonċina kbira bajda
 • Żebgħa (kuluri differenti) u pinzell
 • Lapes

X’irridu nagħmlu:

 • Fuq il-kartonċina bajda, pinġi s-simbolu tal-paċi bil-lapes
 • Niżżel il-pinzell fi ftit żebgħa u pinġi lill-pala t’idejk u tal-familja tiegħek
 • Stampa idejk (biż-żebgħa) fuq is-simbolu tal-paċi
 • Irrepeti ż-żewġ tappi ta’ qabel b’kuluri differenti
 • Fittex kwotazzjoni sabiħa ta’ Madre Tereża u iktibha pulita madwar is-simbolu tal-paċi
 • Meta tinxef, dendel il-kartonċina x’imkien fid-dar
 • U tinsiex tieħu ritratt tagħha u tibgħatilna!

Kif tuża dan l-ispazju

Alla jkellimna b'ħafna modi, inkluż permezz tal-qaddisin tal-Knisja. Hawnhekk tista' ssib tagħrif u attivitajiet li jistgħu jgħallmuk dwar x'inhi l-qdusija u li jħeġġuk tgħix ħajja dejjem aktar qaddisa.