Maħsulin

Spazju ta’ talb fid-dar u Talba għall-maħfra

“Nixtieq li kieku ma għamiltx …”   “Jiddispjaċini li …”  “Mhux għal tal-apposta …” Xi kultant in-nies jgħidulna u jagħmlulna affarijiet li jweġġgħuna bihom. Hemm xi ħadd li weġġgħek? Qed tħossok imweġġa’?  Bl-għajnuna t’Alla, aħna nistgħu nagħżlu li naħfru lill-oħrajn.  

  • Jekk trid, aħseb f’xi ħadd li tixtieq taħfrilu/a għal xi ħaġa li biha weġġgħajt. 
  • Fuq il-biċċiet tal-karti pprovduti, ikteb il-kelma ‘naħfirlek’ bil-biro  jew bil-marker.
  • Poġġi l-karta fl-ilma u waqt li tara il-kliem jisparixxi  aħseb dwar kif tħossok meta jaħfrulek u meta taħfer.
  • Irringrazzja lil Alla li jaħfirlek kollox u itolbu jgħinek taħfer lil dawk li weġġgħuk bi kliemhom jew b’ għemilhom.

Kif tuża din il-paġna

Alla jkellimna b'ħafna modi, inkluż permezz tat-talb li nitolbu fid-djar tagħna. Hawnhekk tista' ssib tagħrif u attivitajiet li jistgħu jgħallmuk modi differenti ta' kif titlob u jħeġġuk tieħu r-relazzjoni tiegħek m'Alla b'aktar serjetà.