San Ġorġ

23 ta' April

San Ġorġ huwa leġġenda? Hu kien martri? Hu vera qaddis?

Bħal qaddisin tal-ewwel żmien, hu mdawwar b’ħafna leġġendi. Nafu li twieled fil-Kappadoċja li hi issa parti mill-Kappadoċja, xi żmien fit-3WK. Meta miet missieru hu mar ma’ ommu fil-Palestina billi ommu kienet minn hemm u hi kellha xi artijiet hemm. Bħala żagħżugħ sar suldat u wkoll tribun fl-armata Rumana. 

Fi żmien Dijoklezjanu, il-Kristjani kienu ppersegwitati minħabba l-Fidi tagħhom meta kienu jirrifjutaw li joffru sagrifiċċji lill-allat Rumani. Ġorġ ipprotesta bil-miftuħ kontra dil-persekuzzjoni u għalhekk irriżenja minn tribute. L-Imperatur, li kien japprezza lil Ġorġ fl-armata, offrielu art, ġid, ħafna skjavi biex jipprova jġegħlu jiċħad il-fidi, imma Ġorġ baqa’ sod. Hu kien imdaħħal il-ħabs u ttorturat. Meta kien jaf li l-mewt kienet tistennieh, hu qassam il-ġid tiegħu lill-fqar. 

Fl-aħħar qatgħulu rasu u sar martri tal-Palestina. 

Allura fejn jidħol id-dragun? L-aktar leġġenda komuni u popolari hi li hu kien suldat bravu u li qatel dragun.

L-istorja hi bbażata fuq suldat b’saħħtu li qatel dragun biex isalva tfajla żagħżugħa minn ħalq dan id-dragun li kien qed iwerwer il-belt kollha. 

Aħna lkoll nafu li d-draguni qatt ma eżistew. L-istorja tad-dragun tissimbolizza r-rebħa tal-ġid kontra d-deni, bil-messaġġ tal-istorja li tidentifika l-bravuri, l-unur, l-erojiżmu meta tmut għal Kristu. Id-dragun huwa wżat bħala xebħ li jirrappreżenta l-għedewwa ta’ Kristu u kull m’hu ħażin.

San Ġorġ huwa l-padrun tal-Ingilterra, il-Palestina, il-Greċja, il-Portugall, Ġorġja u r-Russja. Bandiera bajda b’salib aħmar hija magħrufa bħala l-bandiera ta’ San Ġorġ. 

Staqsi lit-tfal jekk jaħsbux li għad għandna martri llum.

Bi kliem sempliċi, nistgħu ngħidu lit-tfal li l-persekuzzjonijiet għadhom jeżistu f’xi pajjiżi.

Huma jistgħu jifhmu aktar li jistgħu jipprattikaw il-fidi tagħhom meta jkunu jafu fuq miljuni ta’ Kristjani li ġew imkeċċijin minn djarhom, maqtula, imdaħħla l-ħabs minħabba li hemm min jobgħodhom. 

Irringrazzja lil Alla li aħna għandna knejjes f’kull belt u raħal, u saċerdoti li jikkonsagraw il-ħobż biex aħna nkunu nistgħu naduraw lil Kristu. 

Meta tkunu barra fil-karozza jew bil-mixi, u tgħaddu minn quddiem xi knisja għin lit-tfal biex jaduraw u jfaħħru lil Alla preżenti fis-sagrament ġol-knisja. 

Mat-tfal il-kbar tista’ ssemmi xi każi ta’ nies li ġew assassinati, mietu martri għat-twemmin tagħhom: Abram Lincoln għax għen lill-ilsira; Martin Luther King għall-għajnuna li ta lis-suwed; Maħatma Ghandi għall-ħidma tiegħu biex iżomm il-paċi.

San Ġorġ ma kienx imħawwad bi twemmin tas-soċjeta’ ta’ żmienu li tablet l-adorazzjoni lill-allat Rumani.

Anke jekk illum ma jagħtuniex il-martirju għax ngħixu bħala nsara tajbin, imma żgur li jkun hawn min ibati għax iżomm sod mal-valuri Kristjani.

Qatt ma hu kmieni wisq li nkellmu t-tfal b’dan il-mod u li ninkuraġġuhom iżommu sod mal-prinċipji Kristjani li jħaddnu. 

Tkellem mat-tfal anke waqt xi programm tat-televiżjoni jew reklam biex titkellem dwar xi mġieba li ħafna drabi tkun influwenzata mill-ħbieb. 

Kultant it-tfal kapaċi jġibu ruħhom mhux daqshekk tajjeb għax jinġarru mill-kurrent. Li żżomm sod tista’ ġġegħlek tkun imwarrab mill-ħbieb meta ma tagħmilx dak li jkun qed jagħmel kulħadd.

Għinhom jaraw l-importanza li jagħżlu ħbieb tajba. 

Itolbu b’ringrazzjament lil Alla li għad għandna s-saċerdoti u l-katekisti, il-knejjes u nies li jieħdu ħsiebhom. 

Itolbu għal dawk li qed isofru minħabba l-fidi tagħhom, biex jibqgħu sodi billi ħalli jkunu ta’ eżempju għalina fit-tħaddin tal-fidi tagħna. 

Attività:

Attività fiżika waqt li nisimgħu din il-Worship Song!

Jekk tixtiequ tilbsu ta’ suldat (flokk aħdar jew kannella jkun biżżejjed), waqt li nkantaw, nagħmlu din l-attività filwaqt li nfaħħru lil Alla.

Tinsewx taqsmu magħna dan il-kraft, bili tibagħtulna ritratt 🙂

Kif tuża dan l-ispazju

Alla jkellimna b'ħafna modi, inkluż permezz tal-qaddisin tal-Knisja. Hawnhekk tista' ssib tagħrif u attivitajiet li jistgħu jgħallmuk dwar x'inhi l-qdusija u li jħeġġuk tgħix ħajja dejjem aktar qaddisa.