San Mattew

21 ta' Settembru

Ġesù għażel tnax ir-raġel biex ikunu Miegħu waqt il-ħidma Tiegħu fid-dinja. Dawn kienu jissejhu appostli, wieħed minnhom kien jismu Mattew. Qabel ma mar wara Ġesù kien jiġbor it-taxxi għal Imperu Ruman.

Kif spiċċa Mattew, li kien Lhudi, jiġbor it-taxxi għar-Rumani?

Dak iż-żmien, il-Palestina kienet taħt ir-Rumani, hu riedu li titħallas it-taxxa mill-Poplu Lhudi. Il-persuni imqabbda mir-Rumani biex jiġbru it-taxxi kienu jissejħu publikani.  Dawn l-irġiel  kienu meqjusa bħala tradituri u midinba minħabba li kienu jiġbru t-taxxa mingħand nieshom stess. Ħafna minn dawn il-publikani kienu jiġbru  aktar taxxi minn dak li kien suppost u l-flus żejda kienu iżżommuhom għalihom!

Mattew kien wieħed minn dawn il-Publikani.  Ħajtu inbidlet meta Ġesù għadda minn ħdejh meta kien qiegħed jiġbor it-taxxi. (Matt.9, 9-13) Għajnejn Mattew iltaqgħu ma dawk ta’ Ġesù filwaqt li semgħu jgħidlu, “Ejja Warajja”.  

Dak il-ħin stess, Mattew telaq kollox u mar wara Ġesù. Dak inhar filgħaxija, Ġesù flimkien ma’ l-Appostli l-oħra, marru jieklu għand Mattew fil-kumpanija tal-ħbieb ta’ Mattew li kienu publikani bħalu, taħt il-ħars ikrah tal-fariżej.

Mattew baqa ma Ġesù bħala wieħed mill-Appostli tiegħu; kien ukoll xhud tat-tagħlim u l-mirakli ta’ Ġesù. Mattew kien xhud ukoll tal-Qawmien ta’ Ġesù, kien preżenti meta Ġesù telgħa is-sema, irċieva l-Ispirtu Santu ma’ l-Appostli l-oħra nhar Pentekoste u intbgħat jipriedka il-Bxara t-Tajba ma’ l-Appostli l-oħra.

It-tradizzjoni tgħid li San Mattew mar jaqdi il-missjoni tiegħu fl-etjopja fejn kompla jipriedka u jikonverti l-abbitanti.  Id-dettalji ta’ kif miet San Mattew mhumiex ċari, hemm minn jgħid li miet martri u minn jgħid li miet mewta naturali.

San Mattew għadu xhieda ta’ Ġesù Kristu, anki illum permezz tal-Evanġelju li kiteb.  Dan l-Evanġelju inkiteb għal Insara Lhud biex jikkonvinċihom li Ġesù Huwa tassew il-Messija.

*Sibu ħin biex taraw “Jesus calls the misfit tax-collector

  • Tkellem mat-tfal u inkuraġġihom biex jesprimu il-ħsieb tagħhom dwar San Mattew, dwar x’ħass meta Ġesù ħares f’għajnejh:
    x’ħaseb / x’kienet ir-raġuni li Mattew telaq kollox u mar wara Ġesù / x’għamel Mattew bejn il-laqgħa tiegħu ma Ġesù sa l-ħin li Ġesù mar id-dar tiegħu.

Mattew kellu sejħa speċjali.  Ġesù issejjaħ lilna ukoll.  Kull ħsieb tajjeb li jkollna, eżempju tajjeb li nisimgħu u naraw mingħand ħaddieħor huma stedina mingħand Ġesù biex nimxu warajh bil-kliem u b’l-egħmil.

Inkoraġġixxi lit-tfal biex jagħtu eżempji ta’ meta f’ħajjithom taw xhieda tat-twemmin tagħhom.

Iftħu il-Bibbja u sibu l-Evanġelju skont San Mattew.  Waħda mill-aktar parrabboli popolari f’dan l-Evanġelju hija dik ta’ talenti, (Matt.25,14-30).  Din il-parrabbola għanda x’taqsam mal-flus u ġiet miktuba minn Mattew li kien jiġbor il-flus għar-Rumani!

  • Aqraw din il-parrabbola flimkien; wara li taqrawha, spjegalhom li it-talenti jirreferru għal kwalitajiet li Alla żejjen lil kulħadd bihom.  Mhux kulħadd għandu l-istess doni, kull persuna għandha dawk il-kwalitajiet biex twettaq dak li Alla qed jistenna mingħandha.

Stieden lit-tfal biex jirrikonixxu il-kwalitajiet u t-talenti tagħhom.

Waqt il-ħin tat-talb tal-familja, inkuraġġixxi lit-tfal biex jirringrazzjaw lill Alla għal kwalitajiet tajbin li għandhom u biex jitolbuh biex jurihom kif l-aħjar li jużawhom.

Itolbu lil Alla biex ma jaqtgħux qalbhom meta jiltaqgħu ma’ diffikultajiet fil-ħajja tagħhom u li niftakru li bħal parrabbola tat-talenti, ‘biex ikollna suċċess irridu naħdmu għalih’.

Kif tuża dan l-ispazju

Alla jkellimna b'ħafna modi, inkluż permezz tal-qaddisin tal-Knisja. Hawnhekk tista' ssib tagħrif u attivitajiet li jistgħu jgħallmuk dwar x'inhi l-qdusija u li jħeġġuk tgħix ħajja dejjem aktar qaddisa.