San Oscar Arnulfo Romero

24 ta' Marzu

Oscar Arnulfo Romero, twieled fil-15 ta’ Awissu 1917. Missieru ħajru biex issir mastrudaxa u kien jgħin ukoll billi iwassal il-messaġġi,  għax missieru kellu uffiċċju telegrafiku.

Meta Oscar kellu 14 il-sena, xtaq issir Saċerdot. Beda l-istudji tiegħu ġewwa s-Seminarju, imma wara tlett xhur kellu jieqaf jistudja għal tlett xhur minħabba li il-familja kellha bżonn il-flus għal kura medika ta’ ommu. Sab xogħol flimkien ma ħuħ ġo minjiera tad-deheb.

Eventwalment huwa reġa mar jistudja għas-Saċerdozju ġewwa Ruma, fejn baqa tul it-Tieni Gwerra Dinjija.  F’dan iż-żmien ukoll mietu missieru u ħuħ.

Wara li ġie ordnat Saċerdot, irritorna lura San Salvador, fejn ġie maħtur Kappillan u wara rettur tas-seminarju. Fr Oscar beda jgħin organizazzjonijiet oħra li kien jipprovdu ikel u kenn lill-fqar, iżur il-ħabsin u jorganizza klassijiet strutturati tal-katekiżmu.  Kien predikatur tajjeb, ħafna nies kienu jmorru biex jisimgħu l-omeliji tiegħu, fejn kien jenfasizza it-tbatija tal-foqra u id-drittijiet tagħhom.  Fr Romero sar Isqof  fl-1970 u Arċisqof ta’ San Salvador fl-1977.

F’dan iż-żmien San Salvador kellu ħafna problemi politiċi.  It-tmexxija tal-pajjiż ġie mehud mill-Gvern minn grupp rivoluzzjonarju.  Taħt  it-tmexxija ta’ dan il-grupp bdew issiru abbużi tal-poter u bdew jiġu injorati id-drittijiet tal-bniedem.  

Filwaqt li il-Poplu ta’ San Salvador kompla jesperjenza konfliti ta’ vjolenza, L-Arċisqof Romero kompla jitlob lill-armata biex twaqqaf il-vjolenza u tirrispetta id-drittijiet tal-bniedem.  Il-poplu kompla isegwi l-omeliji tiegħu li kien jinstemgħu fuq il-mezzi tax-xandir mal-pajjiż kollu.  

Ħajtu kienet mhedda, l-istazzjon tar-Radju tiegħu ġie meqrud u reġa inbena mill-ġdid, imma qatt ma qatta qalbu.  L-aħħar omelija tiegħu kienet nhar it-23 ta’ Marzu 1980, meta b’qawwa talab lill-armata biex twaqqaf il-vjolenza kontra il-poplu.

L-għada, l-Arċisqof Romero inqatel b’sparatura waqt li kien qiegħed iqaddes ġo kappella ta’ sptar.  Għal-funeral attendew eluf ta’ persuni.

San Oscar Romera tilef ħajtu għal Fidi u l-ġustizzja soċjali.  Huwa ġie deskritt bħala l-‘Mikrofonu t’Alla, mhux biss għax uża ir-radju biex ixandar it-talbiet tiegħu għal paċi u l-ġustizzja, imma ukoll għax kien iħeġġeġ lil-poplu biex ikunu ‘mikrofonu t’ Alla.

  • Tkellem mat-tfal dwar kif huma wkoll jistgħu ikunu il-‘mikrofonu t’Alla’, meta jitkellmu għal dak li hu sewwa.  Meta jitkellmu b’kurraġġ favur xi ħadd li jkun qiegħed isofri xi inġustizzja.
  • Iddiskutu sitwazzjonijiet fejn dan jista jsir:  meta xi tfal ikunu qed jidhku b’xi ħadd, x’jagħmlu?  Joqgħodu kwieti għax jaqbdu magħhom jew jaqbżu għalihom?
  • Ħeġġiġhom biex issibu azzjonijiet pożittivi li jistgħu jieħdu mingħajr ma jkunu aggressivi.

Il-ħajja ta’ San Oscar Romero kienet mdawra bil-vjolenza.  Aħna ngħixu f’ dinja fejn il-vjolenza u l-krudilta’ huma ħaġa ta’ kuljum fl-aħbarijiet, fil-films u anki f’ xi logħob.

It-tfal tagħna qegħdin jikbru f’ambjent fejn dawn il-problemi qed issiru xi ħaġa ta’ kuljum.  Qatt m’hu tard wisq biex nagħlmu t-tfal kif għandhom jaġixxu meta jkunu irrabjati, mingħajr ma Jirreaġixxu bi mod vjolenti  .  

Tkellmu mat-tfal dwar dak li iġegħilhom jirrabjaw.  Agħtihom spazju biex jesprimu dak li jixtiequ jagħmlu f’mumenti ta’ rabja.  Hemm bżonn li jkunu jafu li hi ħaġa normali li tħossok irrabjat, imma hemm mod kif tesprimi r-rabja u modi oħra li mhumiex aċċettabbli.

Ħin tat-Talb mal-Familja:

  • Nitolbu lil Alla, biex jagħtina l-kuraġġ inkomplu nkunu aġenti tal-paċi.
  • Nitolbu għal persuni, li anki illum, qegħdin issofru attakki vjolenti minħabba l-Fidi u l-valuri tagħhom.

Ara wkoll:
Oscar Romero: a life for God and the poor  

Kif tuża dan l-ispazju

Alla jkellimna b'ħafna modi, inkluż permezz tal-qaddisin tal-Knisja. Hawnhekk tista' ssib tagħrif u attivitajiet li jistgħu jgħallmuk dwar x'inhi l-qdusija u li jħeġġuk tgħix ħajja dejjem aktar qaddisa.