San Sidor ta’ Sevilja

4 t'April

Hija diffiċli biex temmen li qaddis mis-seklu sitta jista jkun patrun tal-internet u ta’ dawk li jużawh!  Dan huwa eżatt x’ġara waqt il-pontifikat ta’ San Papa Gwanni Pawlu II, u San Sidor għadu magħruf bħala il-Patrun tal-Internet sa llum.

Sidor twieled fis-sena 560 ġewwa Spanja, tnejn minn ħutu kienu Isqfijiet u oħtu kienet Badessa (Superjura) ta’ Monasteru.  Ħuħ, Leander, ħa ħsieb l-edukazzjoni ta’ Sidor, fejn żgura li Sidor leħaq l-għola livelli akkademiċi permezz ta’ miżuri stretti u kastigi.

Mingħajr dubju, Leander, kellu intenzjonjiet tajba, imma Sidor ma setax jissaporti dan it-trattament hu ħarab!  Sidor imtela b’sens ta’ falliment għax ħass li ma leħaqx dak li ħuħ stenna minnu.  Darba kellu esperjenza li bidlitlu l-attitudni tiegħu dwar is-sitwazzjoni. Huwa innota li avolja qatra ilma ma kienetx tħalli marka fuq ġebla, maż-żmien l-ilma kien ittaqqabha l-ġebla.  Din ġiegħlitu jirrealizza li permezz ta’ sforzi żgħar huwa seta jilħaq il-livelli akkademiċi li kien mistenni minnu.  Maż-żmien Sidor irnexielu jisboq dak li kien mistenni minnu!

Huwa irritorna lura d-dar u ħuħ żammu ġewwa ċella (kamra fejn jgħixu l-patrijiet) ġo monasteru biex ikun żgur li ma jerġax jaħrab.  Hawnhekk, Sidor temm l-istudji tiegħu.  Eventwalment, Sidor ħadem fil-qrib ma ħuħ, u kien is-suċċessur tiegħu bħala L-Isqof ta’ Sevilja.

F’dan iż-żmien, Spanja kienet qegħda tesperjenza konflitti kbar speċjalment fil-Knisja. Tribujiet Ġermaniżi, kienu invadew Spanja madwar 150 sena qabel ma twieled Sidor u kienu stabbilixxu it-territorju tagħhom. Dan irriżulta bi Spanja tispiċċa maqsuma bejn żewġ gruppi; bejn it-Tribujiet Ġermaniżi li kien Arjani, Insara li ma kienux jemmnu li Ġesu’ huwa l-Iben ta’ Alla u l-Knisja Kattolika.  Kien permezz ta’ sforzi ta’ Sidor kif ukoll tat-tagħlim tal-Knisja Kattolika li Spanja reġgħet ingħaqdet fit-twemmien tagħha.

Bħala Isqof ta’ Sevilja, huwa organizza Sinodu biex jiddiskutu u jorganizzaw kif titmexxa l-Knisja Kattolika fi Spanja.  Huwa appoġġja u ħares il-ħajja monastika, kif ukoll il-monasteri li kienu qed jissaħħu.  Huwa prova ukoll iwaqqaf seminarju f’kull djoċesi fi Spanja, huwa ppromova l-integrazzjoni ta’ tagħlim olistiku fi seminarju.

San Sidor ta’ Sevilja, jibqa imfakkar bħala studjuż kbir ‘b’għerf enċikolpediku’.  Huwa kompla jikteb kotba anki meta kien kbir fl-eta, fejn irnexielu joħloq kollezzjoni ta’ kotba dwar kull suġġett u mhux biss suġġetti reliġjużi.  Ix-xogħol letterarju tiegħu ġie deskritt bħala ‘maħżen kbir fejn ġabar u organizza it-tagħlim kollu ta’ żmienu’.  Sidor, Isqof ta’ Sevilja baqa meqjus bħala l-akbar għalliem fi Spanja, anki ġie deskritt bħala ‘Wikipedija uman’!

Qabel ma miet fis-sena 636, imdawwar bil-fqar li kien għen matul ħajtu; huwa kien qassam kull ma kellu lill-foqra.  San Sidor huwa rikonoxxut bħala Duttur tal-Knisja minħabba ix-xogħol literarju tiegħu u minħabba li ippromova it-tagħlim tal-Knisja Kattolika.

Araw xbiehat ta’ San Sidor ta’ Sevilja :

Bħala ġenituri għandna intenzjonijiet tajbin meta ngħinu t-tfal biex jimxu l-quddiem u jkunu kuntenti u jistudjaw biex jkollhom xogħol tajjeb meta jikbru.  Imma huwa important li nagħrfu id-differenza bejn inkorraġiment u pressjoni żejda.  Irridu nifhmu li t-tfal mhumiex ‘estensjoni’ tagħna biex jilħqu dak li ma lħaqniex aħna.  Mingħajr ma nindunaw, nistgħu nagħmlu pressjoni żejda fuq it-tfal, billi nipparagunawhom ma sħabhom jew ma ħuthom stess.  Mhux biss dwar it-tagħlim imma wkoll dwar sports jew attivitajiet oħra, anki dwar l-apparenza tagħhom.

Ejjew nikkritikaw inqas u infaħħruhom aktar għat-tajjeb li jaghmlu.  Meta jkun hemm bżonn li nħeġġuhom ejjew nużaw lingwaġġ pożittiv fejn nissuġerixxu kif jistgħu itejbu u ibqa miftuħ għal opinjonijiet tagħhom.

It-tfal tagħna qegħdin jgħixu f’dinja teknoloġika!

Meta hu possibli ejjew nużaw l-internet mat-tfal speċjalment ma dawk ta’ eta żgħira u kunu afu x’qed jagħmlu iż-żagħżagħ tagħkom fuq l-Internet.  Toqgħodx lura minn li tużaw il-‘privacy settings’ u l-‘parental controls’.  

Maż-żagħżagħ ħudu l-opportunita biex tgħallmuhom dwar l-użu sigur tal-internet: li m’għandhomx jagħtu dettalji personali jew li jikklikjaw fuq links li jistgħu ikunu perikolużi u biex ikunu konxji ta’ bullying online.

Ħin tat-Talb mal-Familja

Mat-tfal…fittxu fuq l-internet dwar:

  • Stejjer jew films li huma dwar il-Misteru tal-Għid li il-Knisja qed tiċċelebra f’dawn iż-żmienijiet.
  • Komplu b’diskussjoni qasira u talb fis-silenzju bħala familja.

Kif tuża dan l-ispazju

Alla jkellimna b'ħafna modi, inkluż permezz tal-qaddisin tal-Knisja. Hawnhekk tista' ssib tagħrif u attivitajiet li jistgħu jgħallmuk dwar x'inhi l-qdusija u li jħeġġuk tgħix ħajja dejjem aktar qaddisa.