Strument f’Idejn Alla

Spazju ta’ talb fid-dar u Talba għall-paċi u armonija

Nafu li uħud minna qegħdin nistudjaw biex nitgħallmu ndoqqu xi strument mużikali bħal pjanu, kitarra, vjolin jew flawt. Jew forsi jekk ma nddoqqux strument attendejna xi attività fejn smajna u rajna l-orkestra jew banda ddoqq. Għalkemm għandhom ħsejjes differnti u huma wkoll ta’ qies differenti, l-istrumenti flimkien jagħmlu armonija sabiħa u jferrħu lil min ikun qed jara u jisma’.

Il-prayer space tal-lum jisimha: Strument f’Idejn Alla

Wieħed għandu bżonn:

  • Strument mużikali. (Jekk wieħed idoqq strument mużikali juża’ l-istrument li jdoqq, jekk dak li jkun ma jdoqqx xi strument jista’ juża’ ġugarell jew ifittex xi ħadd qiegħed idoqq xi strument fuq l-internet)
  • Karta 
  • Pinna, lapes jew kuluri

Doqq ftit l-istrument jew isma’ lil xi ħadd idoqq xi strument għal ftit ħin. Issa neħħi l-istrument minn idejk, u aħseb ftit bl-liema modi tista’ tkun strument ta’ ferħ, imħabba, maħfra, tama, jew dawl f’idejn Alla. (għażel waħda jew tnejn). Ikteb jew pinġi s-sitwazzjonijiet fuq il-karta u offriehom lil Alla. Jekk nagħmlu dejjem ħilitna li nagħmlu t-tajjeb, Alla jkun qiegħed idoqq permezz tagħna armonija sabiħa.

Kif tuża din il-paġna

Alla jkellimna b'ħafna modi, inkluż permezz tat-talb li nitolbu fid-djar tagħna. Hawnhekk tista' ssib tagħrif u attivitajiet li jistgħu jgħallmuk modi differenti ta' kif titlob u jħeġġuk tieħu r-relazzjoni tiegħek m'Alla b'aktar serjetà.