Yom Kippur

Spazju ta’ talb fid-dar u Talba għall-azzjonijiet tajba

Qatt iċċelebrajt xi festi importanti fil-komunita’ tiegħek? Waħda mill-festi importanti fil-komunita’ Lhudija jisimha Yom Kippur. Jibdew din il-festa billi jixegħlu x-xemgħat u jbierku ’l Alla. Imbagħad isumu, jitolbu u jimmeditaw fuq l-azzjonijiet tajbin u dawk li mhux daqshekk tajbin li jkunu għamlu fis-sena li għaddiet. Filwaqt li jitolbu ’l Alla jaħfrilhom, iwegħduh li jgħixu ħajja aħjar u biex ma jerġgħux jirrepetu l-ħażin li jkunu għamlu. 

Dan l-ispazju ta’ talb jismu Yom Kippur. Ikollok bżonn:

  • Xemgħat
  • Post għall-kwiet
  • Nixegħlu x-xemgħat
  • Inħarsu sew lejn il-fjamma u nbierku ‘l Alla, is-Sultan tal-Univers li jtina l-ħajja u s-saħħa fil-ħajja.
  • Issa aħseb fuq xi azzjonijiet ħżiena li għamilt fis-sena li għaddiet u itlob ‘l Alla jgħinek biex ma terġax tagħmilhom.

Kif tuża din il-paġna

Alla jkellimna b'ħafna modi, inkluż permezz tat-talb li nitolbu fid-djar tagħna. Hawnhekk tista' ssib tagħrif u attivitajiet li jistgħu jgħallmuk modi differenti ta' kif titlob u jħeġġuk tieħu r-relazzjoni tiegħek m'Alla b'aktar serjetà.