San Ġużeppi Moscati

12 ta' April

San Ġużeppi Moscati  (1880-1927) u ġie kkanonizzat fin-1987 allura jista jiġi kkunsidrat bħala qaddis ta’ żmienna. Dak li nafu fuqu hu vera u hu ddokumentat. Hu jidher singulari għax hu eżempju kif il-Fidi u x-Xjenza jistgħu joqgħodu flimkien. Hu kien professor tal-Universita’ jispikka fil-Biochemistry, xjentist riċerkatur li fl-istudju tiegħu skopra l-insulina:mediċina important biex issalva l-ħajja tad-dijabetiċi.

Kien is-seba’ wild minn disgħa f’familja aristokratika Kattolika. Għex f’Napli fejn missieru kien maġistrat. Il-familja xtaquh isir bħal missieru, imma hu ried isir tabib biex ifejjaq in-nies bħat-tobba li għenu lil ħuh biex ifieq wara li waqa’ minn fuq iż-żiemel u kisser rasu.

Bħala żgħażugħ jistudja fl-Universita’ ta’ Napli baqa’ jipprattika r-reliġjon avolja kien imdawwar b’nies li ma jagħtu kas ta’ xejn aħseb u ara tar-reliġjon. Qatt ma ħalla l-quddiesa ta’ kuljum u dejjem ħa miegħu Kuruna tar-Rużarju fil-but. Kien jitlob kull meta kellu jieħu deċiżjonijiet serji. Għal xi żmien kien jixtieq li jsir Ġiżwita imma iddeċieda li jibqa’ fil-mediċina biex jgħin il-morda allura ingħaqad mal-Franġiskani Lajċi. Hu qatt ma żżewweġ. 

Hu baqa’ jaħdem ta’ tabib u qatt ma aċċetta promotions biex jibqa’ jaħdem mal-morda speċjalment dawk li kienu diffiċli li jfiequ. Mhux biss imma baqa’ jara l-morda anke fid-dar tiegħu bla ma joħdilhom flus. L-ikbar kienet li spiss kien jagħtihom envelope bil-flus kif ukoll il-mediċina li kellhom bżonn. Kien minn ta’ quddiem biex jgħin lil morda bil-kolera li faqqgħet fl-1911 u ħadem mas-suldati fl-ewwel Gwerra bl-akbar ħeġġa u mħabba. Kien imsemmi bħala “T-Tabib ta’ qalb kbira” u “ L-Professur qaddis ta’ Napli”.

Miet f’Napli meta kellu biss 47 sena.

Il-Papa Ġwanni Pawlu II faħħar lil Ġużeppi Moscati mhux biss għax kien tabib tajjeb imma wkoll għax “waqt li kien ifejjaq kien juri l-imħabba ġeneruża tiegħu imma kien ukoll jixhed il-Fidi Qaddisa tiegħu.’’

Tajjeb li taqra xi stejjer mat-tfal mill-Bibbja taż-Żgħar biex turihom kif Ġesù kien ifejjaq b’qalb tajba. Jifhmu wkoll li Kristu jfejjaq. It-tobba jiktbulna l-mediċini biex ifejquna bl-għajnuna t’Alla. Ġesù jisma’ t-talb tagħna u wkoll ifejjaqna b’modi oħra. Hu jfejjqilna wkoll id-dwejjaq tagħna, l-inkwiet, il-biża, id-diżappunti, meta nkunu mweġġgħin mill-oħrajn u ħafna wġieh ieħor. 

Agħmel kuraġġ lit-tfal biex jersqu lejn min hu bi bżonnijiet speċjali, jagħmlu ħbieb magħhom u jgħinuhom fil-bżonnijiet tagħhom. 

Tajjeb ukoll li nitolbu għax-xjentisti biex jibqgħu jaħdmu ħalli jsibu kura fil-pandemiji kif ukoll biex Alla jagħti kuraġġ  lill-frontliners  f’xi diżastru naturali u traġedji oħra.

Għin lit-tfal biex jitolbu kull meta jkollhom bżonn ta’ fejqan bħal dan ukoll.

Attività:

Aħna lkoll nistgħu nagħmlu affarijiet sbieħ u kbar! Illum ser nsajjru soppa tajba u ser nagħmlu kraft żgħir. 

Għall-kraft ser niġu bżonn kartonċina A4 (kulur ċar), kuluri jew markers, permanent marker iswed u mqass.

Instruzzjonijiet:
1. Penġi l-palma ta’ idek fuq il-kartonċina
2. Aqta’ bl-imqass id-dawra ta’ barra ta’ ma’ idejk
3. Fuq ġewwa tal-palma tal-idejn penġi qalb kbira u bil-marker iswed ikteb: “Inservi b’imħabba.”

Insajru flimkien: Agħżel waħda minn dawn ir-riċetti u flimkien ma’ xi ħadd adult insajru flimkien din is-soppa!

Meta tkunu lesti, agħtu platt lil xi ħadd ma jifħlax jew li jinsab waħdu u agħtihom ukoll waħda mill-krafts tiegħek!

Tinsiex taqsam magħna dan il-kraft, bili tibagħtulna ritratt 🙂

Kif tuża dan l-ispazju

Alla jkellimna b'ħafna modi, inkluż permezz tal-qaddisin tal-Knisja. Hawnhekk tista' ssib tagħrif u attivitajiet li jistgħu jgħallmuk dwar x'inhi l-qdusija u li jħeġġuk tgħix ħajja dejjem aktar qaddisa.