San Vinċenz de Paul

27 ta’ Settembru

F’Malta l-isem ta’ San Vinċenz de Paul hu marbut ħafna mal-isptar u d-dar tal-anzjani f’Ħal Luqa, iżda dan l-isem mhuwiex popolari biss f’Malta.

Is-Soċjetà ta’ San Vinċenz de Paul, fil-fatt, hija għaqda Kattolika internazzjonali bl-għan primarju li toffri servizzi personali lill-foqra u lil dawk fil-bżonn. Din is-soċjetà hi magħrufa għall-bejgħ t’affarijiet li jingħatawlhom b’donazzjoni biex jaqilgħu l-flus u jkunu jistgħu jwettqu l-ħidma tagħhom aħjar. Barra minn hekk, jorganizzaw ukoll programmi differenti fl-implimentazzjoni tas-servizzi soċjali.

San Vinċenz de Paul beda wkoll grupp għall-qassisin u beda wkoll kongregazzjoni ta’ sorijiet, magħrufa aħjar bħala s-Sorijiet tal-Karità. L-għan taż-żewġ gruppi hu li jgħinu lil dawk l-aktar abbandunati fis-soċjetà.

Il-prinċipju ewlieni tal-missjoni ta’ San Vinċenz de Paul kienet il-virtù tal-karità. Li tikber f’dan il-virtù jmur lil hinn minn sempliċiment tagħmel ftit karità; tfisser ħafna aktar minn sempliċiment tkun ġeneruż/a billi tagħti xi tip t’għajnuna lil xi grupp tal-karità. Il-karità tinvolvi l-ħbiberija tal-bniedem m’Alla, li l-bniedem ikun kapaċi jħobb kif iħobb Alla. Il-karità tfisser li taċċetta lil kulħadd b’qalb miftuħa, mingħajr distinzjoni ta’ razza jew kulur. Il-karità tfisser li tagħmel differenza pożittiva.

Oħloq opportunità biex tiddiskuti mat-tfal jekk jistgħux jidentifikaw persuni li jafu li jistgħu jilqgħu u jagħtuhom ċans jiftħu qalbhom magħhom. Dawn in-nies jistgħu jkunu ġirien li huma weħidhom, anzjani fil-Parroċċa, immigranti li jistgħu jħossuhom mhux milqugħa mill-komunità, tfal oħra fl-iskola u/jew f’attivitajiet sportivi li għandhom it-tendenza jinqatgħu għalihom. Jistgħu jkunu wkoll membri oħra tal-familja li ma tantx imorru tajjeb magħhom. Ħallihom jiskopru modi ta’ kif jistgħu jgħinu lill-oħrajn iħossuhom aċċettati, milqugħa u maħbuba.

Għin lit-tfal ifittxu dwar gruppi fil-Parroċċa u organizzazzjonijiet li jaħdmu fuq bażi nazzjonali, li l-għan tagħhom hu li jgħinu lil min hu fil-bżonn u lill-vulnerabbli (bħal Puttinu Cares u d-Dar tal-Providenza). Enfasizza li għalkemm ħafna minn dawn l-entitajiet iħaddmu nies speċjalizzati f’oqsma differenti, huma magħmula minn ħafna voluntiera li jagħmlu l-ħidma ta’ dawn l-entitajiet possibbli.

Il-karità tibda mid-dar! Issuġġerixxi modi fejn it-tfal jistgħu jkunu ta’ servizz għall-oħrajn. Id-dar jistgħu jistgħu joffru li:

 • Jagħmlu xi faċenda li mhux soltu jagħmlu;
 • Jippreparaw il-mejda għall-ikel;
 • Jekk kbar biżżejjed, jgħinu fit-tqassim tal-ikel;
 • Joffru li jnewlu xi affarijiet neqsin;
 • Jaħmu xi kejk u joffruh bħala xi ħaġa tajba għall-kumplament tal-familja.

Għinhom iżejnu kartonċina, bi stampa kkulurita ta’ qalb u bil-kliem “Alla jħobbok” fin-nofs, u ħalli l-membri tal-familja kollha jiktbu “Anke jiena” madwarha.

Waqt il-ħin ta’ talb, għin lit-tfal jitkellmu fuq għal min jixtiequ jitolbu, mhux biss għal dawk li huma morda, vulnerabbli u fil-bżonn, imma wkoll għall-voluntiera kollha li joffru ħinhom u l-enerġija tagħhom għas-servizz tal-oħrajn.

San Vinċenz għen lill-fqar u lill-ħabsin, skont it-tagħlim ta’ Ġesù.

Illum se nagħmlu bookmark!

Ejjew bħal San Vinċenz ngħinu lill-oħrajn iħossuhom maħbuba!

X’għandna bżonn:

 • Kuluri/markers/dekorazzjonijiet
 • Kartonċina A4
 • Imqass u glu

X’irridu nagħmlu:

 • Fuq il-kartonċina pinġi u aqta’ kaxxa (daqs 5ċm x 20ċm)
 • Ikteb messaġġ ta’ motivazzjoni fuq il-kaxxa li qtajt u żejjinha bil-kuluri/markers/dekorazzjonijiet
 • Tista’ tagħmel aktar minn waħda!
 • Ħu ritratt tal-bookmark tiegħek u ibagħtu lilna!
 • Wara, ibgħat jew agħti l-bookmarks lil dawk li qed ibatu jew għaddejjin minn mumenti diffiċli. Jekk trid tista’ tibgħat il-bookmark tiegħek lill-ħabs jew istituzzjonijiet soċjali oħra.

Kif tuża dan l-ispazju

Alla jkellimna b'ħafna modi, inkluż permezz tal-qaddisin tal-Knisja. Hawnhekk tista' ssib tagħrif u attivitajiet li jistgħu jgħallmuk dwar x'inhi l-qdusija u li jħeġġuk tgħix ħajja dejjem aktar qaddisa.