Eroj

San Alwiġi Gonżaga

21 ta' Ġunju

San Alwiġi ġie iddikjarat patrun tal-istudenti u aktar tard patrun taż-żagħażagħ insara.

READ MORE

Sant’Antnin ta’ Padova

13 ta' Ġunju

Sant'Antnin ta' Padova nafuh bħala patri għaref ħafna, u li jsibilna l-ħwejjeg mitlufin.

READ MORE

San Barnaba

11 ta' Ġunju

San Barnaba jibqa mfakkar bħala appostlu u bniedem ġeneruż.

READ MORE

San Karlu Lwanga u sħabu

3 ta' Ġunju

San Karlu miet martri għal Fidi Nisranija soda li kellu u ġie iddikjarat patrun taż-żgħażagh Afrikani.

READ MORE

San Domenico Savio

6 ta' Mejju

San Domenico Savio, tfajjel li pprerpara ruħu biex isir Saċerdot, iżda marad ta' età żgħira.

READ MORE

San Polikarp

23 ta' Frar

San Polikarpu anke meta kien qiegħed jifaċċja l-martirju, kompla jistqarr li kien Nisrani.

READ MORE

San Franġisk t’Assisi

4 t’Ottubru

San Franġisk kien “bniedem ta’ faqar u bniedem ta’ paċi, li jħobb u jipproteġi lill-ħolqien.”

READ MORE

Santa Tereża tal-Bambin Ġesù

L-1 t’Ottubru

T’età żgħira ħafna, Tereża xtaqet issir qaddisa.

READ MORE

San Mattew

21 ta' Settembru

San Mattew baqa ma' Ġesù bħala wieħed mill-Appostli tiegħu; kien ukoll xhud tat-tagħlim u l-mirakli ta’ Ġesù.

READ MORE