Itlob id-Dar

Ħejju t-Triq

Spazju ta’ talb fid-dar u Talba biex nħejju triq għal Ġesù

Naħsbu ftit dwar id-drawwiet ħżiena u d-dnubiet li qed jħarbtu t-triq li turina kemm Alla jħobbna.

READ MORE

B’għajnejk miftuħa

Spazju ta’ talb fid-dar u Talba ta' gwida

Naraw kif nibqgħu b’għajnejna miftuħa meta Ġesù jsejħilna biex ngħixu għal dejjem miegħu fil-Ġenna.

READ MORE

Idejn miftuħa beraħ

Spazju ta’ talb fid-dar u Talba għall-barranin

Nieħdu ftit ħin biex naħsbu f’xi barranin li aħna nistghu nilqgħu f'ħajjitna.

READ MORE

Il-borża ta’ San Martin

Spazju ta’ talb fid-dar u Talba għall-ġenerożità

Nitolbu lil Alla biex il-kwalitajiet u talenti li tana nużahom fit-tajjeb għall-ġid tagħna u tal-oħrajn.

READ MORE

Kun preparat

Spazju ta’ talb fid-dar u Talba għall-miżżewġin

Ġesù jsejħilna bosta drabi matul il-ħajja tagħna biex inħobbu.

READ MORE

Togħma li tibqa’

Spazju ta’ talb fid-dar u Talba għal ħbiebi

Matul din il-ġimgħa nirringrazzjaw lil Alla għal dawk il-persuni li ħallew togħma ħelwa f’ħajjitna.

READ MORE

Ċentigradi ta’ mħabba

Spazju ta’ talb fid-dar u Talba lejn il-proxxmu tagħna

Inħobbu lil Alla filwaqt li nħobbu lill-proxxmu tagħna.

READ MORE

Aħna ċittadini

Spazju ta’ talb fid-dar u Talba Nisranija mal-ħolqien

Aħna ċittadini kemm tal-Ġenna kif ukoll tad-dinja.

READ MORE

RSVP

Spazju ta’ talb fid-dar u Talba għal waqt il-pandemija

L-istendina għas-saltna tas-smewwiet hija miftuħa għal kulħadd.

READ MORE

Għalih

Spazju ta’ talb fid-dar u Talba għall-għalliema waqt il-pandemija

Bit-talb nsiru nafu x’jixtieq Alla minna fil-ħajja tagħna.

READ MORE