Eroj

San Luqa

18 t’Ottubru

San Luqa ħadem ħafna ma’ San Pawl u hu mfakkar bħala l-qaddis patrun ta’ dawk li jpinġu u tat-tobba.

READ MORE

Santa Margerita Marija Alacoque

16 ta' Ottubru

Santa Margerita Marija, kienet persuna sempliċi, umli, qalba tajba, u paċenzjuża.

READ MORE

Santa Tereża ta’ Avila

15 ta' Ottubru

Santa Tereża ta’ Avila esperjenzat ‘għaqda profonda ma’ Alla.

READ MORE

Beatu Carlo Acutis

12 t’Ottubru

Carlo jibqa’ mfakkar għal kif għaqqad il-passjoni għall-kompjuters mal-imħabba għall-Ewkaristija.

READ MORE

Papa Ġwanni XXIII

11 ta' Ottubru

Papa Ġwanni XXIII, kien xbieha ta’ missier għad-dinja kollha, raġel b’qalb kbira.

READ MORE

Santa Fawstina

5 ta' Ottubru

Ġesù deher lil Santa Fawstina bħala l-Ħniena Divina, u penġiet dak li rat: minn Ġesù ħarġu raġġi blu u ħomor.

READ MORE

L-Anġli Kustodji

2 t’Ottubru

Alla jibgħat Anġlu Kustodju ma’ kull persuna biex jiggwidawna u jżommuna qrib tiegħu.

READ MORE

Arkanġli San Mikiel, Gabrijel u Rafel

29 ta' Settembru

Arkanġli il-messaġġiera ta’ l-Imħabba ta’ Alla

READ MORE

San Vinċenz de Paul

27 ta’ Settembru

San Vinċenz għen lill-fqar, lill-ħabsin u lil dawk huma mwarrbin mis-soċjetà, skont it-tagħlim ta’ Ġesù.

READ MORE

Patri Piju

23 ta’ Settembru

Patri Piju hu magħruf ħafna għax ressaq ħafna nies lejn Alla permezz tas-Sagrament tar-Rikonċiljazzjoni.

READ MORE