Eroj

San Ġorġ Preca

9 ta' Mejju

San Ġorġ Preca l-ewwel qaddis Malti, u imfakkar għat-twaqqif tas-Soċjetà tad-Duttrina Nisranija.

READ MORE

San Domenico Savio

6 ta' Mejju

San Domenico Savio, tfajjel li pprerpara ruħu biex isir Saċerdot, iżda marad ta' età żgħira.

READ MORE

Santa Katarina ta’ Siena

29 ta' April

Santa Katarina ta' Siena magħrufa bħala l-qaddisa li dejjem waslet l-imħabba u l-paċi.

READ MORE

San Mark l-Evanġelista

25 ta' April

San Mark l-Evanġelista ippriedka l-Aħbar it-Tajba u wettaq il-mirakli.

READ MORE

San Ġorġ

23 ta' April

San Ġorġ magħruf bħala suldat bravu u għal unur u l-erojiżmu tiegħu għal Ġesù.

READ MORE

Santa Bernardetta Soubirous

16 ta' April

Santa Bernardetta Soubirous kellha l-esperjenza ta’ tmintax-il dehra ġol-Grotta ta’ Lourdes

READ MORE

San Ġużeppi Moscati

12 ta' April

San Ġużeppi Moscati huwa magħruf bħala t-tabib Nisrani u bħala l-qaddis ta’ żmienna.

READ MORE

San Ġwann Battista de La Salle

7 ta' April

Il-missjoni ta’ San Ġwann Battista De La Salle kienet kollha dwar l-edukazzjoni, skejjel u tagħlim.

READ MORE

San Disma

25 ta' Marzu

San Disma hu wieħed mill-ħallelin li kienu msallba ma’ Ġesù, nafuh ukoll bħala 'l-Ħalliel it-tajjeb'.

READ MORE

San Oscar Arnulfo Romero

24 ta' Marzu

San Oscar Romera ta ħajtu għal Fidi u l-ġustizzja soċjali, u kien iħeġġeġ lil-poplu biex ikunu ‘mikrofonu t’ Alla.

READ MORE