Eroj

San Ġwanni Pawlu II

22 ta' Ottubru

Il-Papa Ġwanni Pawlu jibqa imfakkar għall-preżenza kariżmatika tiegħu li kienet tispira it-tama u l-kuraġġ.

READ MORE

San Luqa

18 t’Ottubru

San Luqa ħadem ħafna ma’ San Pawl u hu mfakkar bħala l-qaddis patrun ta’ dawk li jpinġu u tat-tobba.

READ MORE

Santa Margerita Marija Alacoque

16 ta' Ottubru

Santa Margerita Marija, kienet persuna sempliċi, umli, qalba tajba, u paċenzjuża.

READ MORE

Papa Ġwanni XXIII

11 ta' Ottubru

Papa Ġwanni XXIII, kien xbieha ta’ missier għad-dinja kollha, raġel b’qalb kbira.

READ MORE

Santa Fawstina

5 ta' Ottubru

Ġesù deher lil Santa Fawstina bħala l-Ħniena Divina, u penġiet dak li rat: minn Ġesù ħarġu raġġi blu u ħomor.

READ MORE

San Franġisk t’Assisi

4 t’Ottubru

San Franġisk kien “bniedem ta’ faqar u bniedem ta’ paċi, li jħobb u jipproteġi lill-ħolqien.”

READ MORE

Santa Tereża tal-Bambin Ġesù

L-1 t’Ottubru

T’età żgħira ħafna, Tereża xtaqet issir qaddisa.

READ MORE

L-Anġli Kustodji

2 t’Ottubru

Alla jibgħat Anġlu Kustodju ma’ kull persuna biex jiggwidawna u jżommuna qrib tiegħu.

READ MORE

San Vinċenz de Paul

27 ta’ Settembru

San Vinċenz għen lill-fqar, lill-ħabsin u lil dawk huma mwarrbin mis-soċjetà, skont it-tagħlim ta’ Ġesù.

READ MORE

Patri Piju

23 ta’ Settembru

Patri Piju hu magħruf ħafna għax ressaq ħafna nies lejn Alla permezz tas-Sagrament tar-Rikonċiljazzjoni.

READ MORE