Eroj

San Ġużeppi Moscati

12 ta' April

San Ġużeppi Moscati huwa magħruf bħala t-tabib Nisrani u bħala l-qaddis ta’ żmienna.

READ MORE

San Ġwann Battista de La Salle

7 ta' April

Il-missjoni ta’ San Ġwann Battista De La Salle kienet kollha dwar l-edukazzjoni, skejjel u tagħlim.

READ MORE

San Sidor ta’ Sevilja

4 t'April

San Sidor għadu magħruf bħala il-Patrun tal-Internet sa llum.

READ MORE

San Disma

25 ta' Marzu

San Disma hu wieħed mill-ħallelin li kienu msallba ma’ Ġesù, nafuh ukoll bħala 'l-Ħalliel it-tajjeb'.

READ MORE

San Oscar Arnulfo Romero

24 ta' Marzu

San Oscar Romera ta ħajtu għal Fidi u l-ġustizzja soċjali, u kien iħeġġeġ lil-poplu biex ikunu ‘mikrofonu t’ Alla.

READ MORE

San Ġużepp

19 ta' Marzu

San Ġużepp hu l-persuna magħżul minn Alla biex jipproteġi u jieħu ħsieb lill-Madonna u lil Ġesù.

READ MORE

San Patrizju

17 ta' Marzu

San Patrizju hu l-patrun tal-Irlanda, u l-qaddis li dejjem mexa mal-pjan li kellu Alla għalih.

READ MORE

Santa Perpetwa u Santa Feliċita

7 ta' Marzu

Santa Perpetwa u Santa Feliċita juruna eżempju ċar ta' ħbiberija soda, anke fi żminijiet tant difficli.

READ MORE

San Ġwann Ġużepp tas-Salib

5 ta' Marzu

It-triq tal-qdusija ta’ San Ġwann Ġużepp tas-Salib kienet mimlija umiltà u penitenza.

READ MORE

Beata Maria Adeodata Pisani

25 ta' Frar

Beata Adejodata baqgħet soda f’dak li kienet temmen, fil-prattika tal-virtujiet, kif ukoll għas-sejħa tagħha.

READ MORE