Eroj

Sant’Andrija

30 ta' Novembru

Sant' Andrija hu l-ewwel Appostlu li rrisponda mill-ewwel għas-sejħa ta’ Ġesù.

READ MORE

Santa Katarina ta’ Lixandra

25 ta' Novembru

Sta Katarina ta’ Alessandria magħrufa bħala l-qaddisa mimlija Fidi li ressqet ħafna nies lejn ir-reliġjon Kristjan.

READ MORE

San Albertu l-Kbir

15 ta' Novembru

San Albertu magħruf bħala ‘il-Kbir’ minħabba l-fatt li kien għalliem ta’ dak kollu li kien importanti fiż-żminijiet.

READ MORE

San Martin ta’ Tours

11 ta' Novembru

San Martin ta' Tours magħruf bħala l-qaddis li kien jieħu ħsieb il-morda, il-fqar u lil dawk imwarrba.

READ MORE

Santa Eliżabetta u San Żakkarija

5 ta' Novembru

Santa Eliżabbetta u San Żakkarija talbu ħafna lil Alla biex ikollhom tarbija.

READ MORE

San Luqa

18 t’Ottubru

San Luqa ħadem ħafna ma’ San Pawl u hu mfakkar bħala l-qaddis patrun ta’ dawk li jpinġu u tat-tobba.

READ MORE

Santa Margerita Marija Alacoque

16 ta' Ottubru

Santa Margerita Marija, kienet persuna sempliċi, umli, qalba tajba, u paċenzjuża.

READ MORE

Papa Ġwanni XXIII

11 ta' Ottubru

Papa Ġwanni XXIII, kien xbieha ta’ missier għad-dinja kollha, raġel b’qalb kbira.

READ MORE

Beatu Carlo Acutis

12 t’Ottubru

Carlo jibqa’ mfakkar għal kif għaqqad il-passjoni għall-kompjuters mal-imħabba għall-Ewkaristija.

READ MORE

Santa Fawstina

5 ta' Ottubru

Ġesù deher lil Santa Fawstina bħala l-Ħniena Divina, u penġiet dak li rat: minn Ġesù ħarġu raġġi blu u ħomor.

READ MORE