Eroj

San Ġwann Bosco

31 ta' Jannar

San Ġwann Bosco kien jagħmel minn kollox biex jgħin liż-żgħażagħ, u biex jara lil kulħadd kuntent.

READ MORE

San Publiju

22 ta' Jannar

San Publiju kien l-ewwel isqof ta' Malta. Kien hu li daħħal l-Fidi daqshekk kmieni fl-istorja tal-Kristjaniżmu.

READ MORE

San Timotju u San Titu

26 ta' Jannar

San Timotju u ‘l San Titu żewġ qaddisin li jissemew fl-Atti tal-Appostli u fi tlett ittri ta’ San Pawl.

READ MORE

San Sebastjan

20 ta' Jannar

San Sebasjtan hu l-patrun tal-pandemiji, hu assoċċjat mal-vleġġeġ u mal-fidi soda lejn il-Kristjaneżmu.

READ MORE

Sant’Anton Abbati

17 ta' Jannar

Sant'Anton Abbati magħruf li hu l-Patri tad-Deżert. Hu għeleb it-tentazzjonijiet u għex waħdu fis-skiet m'Alla.

READ MORE

San Ġwann Neumann

5 ta' Jannar

San Ġwann Neumann qassis magħruf għall-ġentilezza tiegħu u għax-xogħol iebes li wettaq.

READ MORE

San Ġwann Appostlu

27 ta' Diċembru

San Ġwann Appostlu u Evanġelista, ippreżentat flimkien ma’ ajkla li juri l-għoli li laħaq fl-evanġelju tiegħu.

READ MORE

San Stiefnu

27 ta’ Diċembru

San Stiefnu kien magħżul bħala wieħed mis-seba’ djakni, filwaqt li hu sar l-ewwel martri fil-Knisja.

READ MORE

Santa Marija de Rosa

15 ta’ Diċembru

Santa Marija de Rosa magħrufa bħala 'social worker', hi ħadet ħsieb lill-morda u lill-fqar.

READ MORE

Santa Luċija

13 ta' Diċembru

Santa Luċija turina li għandna inkunu ‘id-dawl ta’ Kristu’ lil dawk ta’ madwarna.

READ MORE