Min hu San Ġużepp?

San Ġużepp rieqed!

San Ġużepp ifittex post

San Ġużepp nhar il-Milied

San Ġużepp jitlaq minn pajjiżu

San Ġużepp Ħaddiem

San Ġużepp, moħbi imma preżenti!