Għerf

Fehma jew Dehen

Għaqal

Qawwa

Xjenza

Pjetà

Biża’ ta’ Alla

Imħabba

Hena

Paċi

Sabar

Tjieba

Ħniena

Ħlewwa

Fidi

Rażan

Rigali u frott